Erhverv

Derfor er rengøring af virksomheden essentiel under Covid

Rengøringen har fået en hel ny betydning her under Covid-19 pandemien. Ikke bare for arbejdsgiveren, som er den ansvarlig for at virksomheden får udført professionel rengøring, men også medarbejderen, som pludselig skal spille en større rolle for at få hygiejnen til at hænge sammen.

For virksomheden betyder det, at der skal udstikkes klare og meget håndgribelige retningslinjer. Glem de overordnede vage udtryk som ”vi skal holde en bedre hygiejne”, og fokuser i stedet på en konkret adfærd, som f.eks. ”alle spritter hænder, hver gang de kommer ind ad denne dør til fælleskontoret”. Hvor første eksempel fremstår mere abstrakt, har andet eksempel en klar instruks, som der ikke kan herske tvivl om. Det fremprovokerer en adfærd, som er med til at holde smitten nede. Det er generelt vigtigt, at alt oplæring følges af klar adfærd / handling.

Dertil er det naturligvis et krav, at virksomheden stiller de rette værnemidler til rådighed. Det kan være håndsprit, masker og remedier til f.eks. at afspritte keyboard og andet udstyr efter arbejdsdagen.

Desuden er det meget vigtigt, at der er konsensus omkring, at man som medarbejder rydder sit skrivebord ordentligt, inden man forlader det. Det er nemlig vigtigt, fordi det tillader rengøringsfirmaet at komme til overalt.

Få et professionelt rengøringsfirma på opgaven

Det er vigtigt, at medarbejderne er med til at følge de retningslinjer, som bliver udstukket. Men det overordnede ansvar for klinisk rengøring hænger stadig på virksomheden. Fra siden https://dlo-ren.dk/erhvervsrengoering/erhvervsrengoering-esbjerg/ kan man bestille rengøring, hvis man er en arbejdsplads i Esbjerg, som skal have opkvalificeret rengøringen.

Professionel rengøring er vigtig, fordi den er med il at sørge for, der bliver samlet støv og bakterier op fra kontorets gulve og overflader, så skidtet og bakterierne ikke får lov til at hvirvle rundt i luften, hvorfra de kan forplante sig og gøre en medarbejder syg.

Desuden er det generelt bare vigtigt, at støv og skidt fjernes, da det ellers kan forårsage koncentrationsbesvær, hovedpine, træthed og meget andet hos arbejdsstyrken, som er i det uhygiejniske miljø. Professionel tilknytning af rengøring vil derfor altid kunne svare sig.

Skriv et svar