Økonomi

Best practice indenfor diversificering af investeringer

Er du aktiv investor, der interesserer dig for finansmarkederne? Så har du formentlig hørt diversificering og fordelene herved. Kort fortalt går diversificering ud på at sprede din risiko ved at sprede dine investeringer – altså populært sagt ved at undgå at placere alle dine æg i én eller ganske få kurve. Men hvordan griber du smartest diversificeringen af dine investeringer an?

Spred dine investeringer mellem forskellige aktivklasser

En smart måde at diversificere på er at sørge for at investere bredt på tværs af forskellige aktivklasser. I stedet for f.eks. kun at investere i aktier, optioner eller kryptovaluta, er det set ud fra et diversificeringssynspunkt langt bedre at investere i dem alle tre – og gerne i endnu flere.

Der findes et hav af forskellige aktivklasser, lige fra de meget velkendte så som aktier og ejendomme til de knap så kendte, der f.eks. kan omfatte NFT’er, crowdfunding og startups.

Idéen bag at sprede dine investeringer på tværs af adskillige aktivklasser er, at du bliver mindre sårbar, hvis en enkelt aktivklasse pludselig bliver ramt af store fald. Oplever aktiemarkedet f.eks. store fald, er det en fordel, hvis du også har investeret i andre aktivklasser, så faldet på aktiemarkederne ikke rammer hele din investeringsformue.

Fortsæt med spredning indenfor de enkelte aktivklasser

Når du har spredt dine investeringer på tværs af de forskellige aktivklasser, er den grundlæggende diversificering klaret, men det betyder ikke, at din portefølje for alvor er diversificeret. For at komme til det punkt er du nødt til også at diversificere indenfor de enkelte aktivklasser. Har du f.eks. investeret i aktier, nytter det ikke meget, hvis hele din aktieportefølje er baseret på én eller ganske få aktier.

I stedet bør du sprede investeringerne ud over mange forskellige aktier, hvilket blandt andet kan gøres gennem ETF-handel. ETF-handel kan i øvrigt ikke blot bruges til at øge diversificeringen indenfor dine aktieinvesteringer, men også indenfor andre aktivklasser.

Og netop det er vigtigt – altså at du spreder dine investeringer på tværs af alle aktivklasser. I stedet for at investere i én ejendom, investerer du mindre bidder i flere forskellige. I stedet for at satse hele butikken på Bitcoin, køber du også en række andre kryptovalutaer. Og så videre, og så videre. På den måde sikrer du din portefølje imod fremtidigt uvejr på finansmarkederne, og kan vide dig sikker på, at du kan komme nogenlunde sikkert igennem selv de værste kriser. Og når først det sker, vil du prise dig selv lykkelig for, at du valgte at diversificere din portefølje!

Skriv et svar