Nyheder

SSH: Alt, hvad du behøver at vide

Social- og sundhedshjælper (SSH) er en faglig titel, der dækker over et bredt spektrum inden for social- og sundhedsarbejde. Det kan være alt fra pleje af ældre eller syge mennesker til rehabilitering og undervisning i forebyggelse. I denne artikel giver vi et kort overblik over SSH-faget samt hvad du skal vide, hvis du vil blive social- og sundhedshjælper.

 

Hvad gør en SSH?

En SSH’s opgaver kan variere afhængigt af arbejdsgiveren og den specifikke jobfunktion. Typiske opgaver kan dog omfatte følgende:

– Gennemførelse af hjemmebesøg hos klienter
– Rådgivning og støtte til patienter
– Vurdering af klienternes behov og udarbejdelse af plejeplaner
– Samarbejde med andre fagfolk, f.eks. læger, for at yde omfattende pleje
– Føre detaljerede optegnelser over patienternes fremskridt
– At forsvare patienternes rettigheder
– Yde kriseintervention
– Deltagelse i opsøgende programmer i lokalsamfundet
– Udformning og gennemførelse af sociale og sundhedsmæssige programmer

 

Hvor arbejder en SSH?

En SSH arbejder typisk i et sundhedsvæsen, f.eks. på et hospital eller en klinik. De kan også arbejde på skoler, i fængsler eller i samfundsorganisationer.

 

Hvordan er arbejdsvilkårene for en SSH?

Arbejdsforholdene for en SSH kan variere afhængigt af arbejdsgiveren og den specifikke jobfunktion. Typiske arbejdsforhold kan dog omfatte følgende:

– Arbejdsskift, der omfatter aftener, weekender og helligdage
– Vagtberedskab i nødstilfælde
– Arbejde i situationer med højt pres
– Håndtering af følelsesmæssigt belastede situationer

 

Fastansættelse eller vikar

Der er rig mulighed for både at arbejde som social- og sundhedshjælper som enten fastansat eller vikar. Hvilken én du synes er bedst for dig afhænger selvfølgelig af dine præferencer.

En fastansættelse tilbyder faste rammer og potentielt mere sikkerhed. Du går på arbejde, du klarer dine opgaver og du går hjem igen. Det er ligesom alle mulige andre arbejde – dog kan der selvfølgelig være nogle forhold på givne arbejdspladser, der kræver, at man er klar om natten eller i weekender, men ellers gælder samme princip.

Som vikar får du dog større mulighed for at skræddersy din dag efter dine behov. Du kan arbejde meget i en periode og mindre i en anden. Du kan arbejde mere i starten af ugen og mindre i slutningen. Du kan også benytte dig af timelønstillæggene. For eksempel kan du få langt mere i løn, hvis du arbejder om natten i weekenderne end hvis du arbejder om dagen i hverdagene.

Skriv et svar