Erhverv

Psykolog, Psykoterapeut eller Coach – hvad er forskellen?

Du har nok hørt udtrykkende psykolog, psykoterapeut og coach før. Du ved muligvis også, at der er personer, som kan hjælpe dig med at overkomme problemer eller udfordringer – samt bringe dig et bedre sted hen, end hvor du er i dag. Men hvad er egentligt forskellen på de 3 områder?

Psykoterapeut

En psykoterapeut benytter psykoterapi i sin behandlingsform i sit virke. Når man bærer titlen som psykoterapeut, er man uddannet i den private uddannelsessektor, hvorunder man kan have tilegnet sig viden om mange forskellige former for terapi, i og med psykoterapien har mange områder under sig. Det kunne f.eks. være inden for det kognitive og adfærdsterapeutiske. Nøjagtig som med en psykolog, kan en psykoterapeut hjælpe med relevante områder som angst, stress, depression og tilsvarende.

Læs selv mere his Lifework – vores psykoterapeut i Odense.

Psykolog

En psykolog er en titel, som kun må bruges af personer, som har gennemført en kandidatuddannelse i psykolog. Dette er en 5-årig universitetsuddannelse, som dertil kan kræve yderligere 2 års efteruddannelse, i det tilfælde at psykologen ønsker at blive autoriseret. Psykologen vil ofte være specialiseret, så personen f.eks. har dygtiggjort sig inden for kriser, børn og unge, sundhed eller andre større emneområder.

Psykologen og psykoterapeuten overlapper tit i forhold til hvad de kan, da der i begge tilfælde typisk er tale om dygtige fagpersoner. Den beskyttede titel som psykolog kan dog betyde et højere prispunkt for patienten.

Coach

En coach er et nyere begreb, som faktisk stammer fra sportens verden. I dag har en coach dog ikke nødvendigvis direkte forbindelse med denne verden, men bruger metoder og teknikker, som har sit afsæt i sporten – og i særdeleshed den performance-orienterede del, altså den del hvor målet er resultater eller bedrifter.

En coach er med til at bringe en person nærmere at udnytte sit ”potentiale”. Der kan dog ikke gives noget konkret svar på, hvad der skal til for at kalde sig coach, hvorfor begrebet er mere diffust og der kan være stor kvalitetsforskel på de enkelte coaches. Selv de coaches, der har taget ”diplom”, ”certifikat” eller andet kan være svære at sige mere om, da området ikke er statsanerkendt som uddannelse.

Skriv et svar