Nyheder

Osteopati vs fysioterapi

Osteopati

Osteopati er en manuel behandlingsform, som er baseret på traditionelle sundhedsvidenskabelige fag som anatomi, neurologi, fysiologi, biomekanik og patologi. I Danmark kan osteopati læses som en 4-årig (tidligere 5) overbygning på fysioterapeutuddannelsen. Man kan tage den enten som en diplom-uddannelse (D.O.) eller som en Master of Science (M.Sc.). 

Osteopati adskiller sig fra andre manuelle behandlingsformer ved at have fokus på kroppen som helhed og behandle alle kroppens systemer:

  • Muskel-skelet-systemet
  • Organsystemet
  • Nervesystemet
  • Kraniosakralsystemet

På den måde er det muligt at analysere sig frem til komplekse sammenhænge og årsager til smerte eller andre symptomer. Hensigten med osteopati er at finde og behandle den korrekte årsag til smerte eller symptomer, og der tages derfor også udgangspunkt i patientens sygdoms- eller skadeshistorie og generelle sundhed og livsstil.

Osteopatisk behandling består af en lang række velafprøvede behandlingsteknikker som fx mobilisering og manipulering af led, stimulering af kar og nerver samt udstræk af væv.

Fysioterapi

Fysioterapi er en behandlingsform som primært varetager ’fysisk medicin’ og ’fysisk rehablilitering’. Fysioterapien involverer brugen af fysisk bevægelse og styrke for at hjælpe med at genvinde funktion, mobilitet og livskvalitet. Dette forsøges opnås ved hjælp af nænsom undersøgelse, diagnose, prognose og fysisk intervention. Denne behandling foretages af en fysioterapeut.

Rent praktisk finder denne behandlingsform sted på en klinik for fysioterapi, på hospitaler og rehabliliteringscentre. Fysioterapi ydes ofte sideløbende med andre relevante sundhedsydelser.

Fysioterapiudannelsen er, i Danmark, en professionsbachelorgrad, og den viden fysioterapeuter opnår igennem denne bruges til en bred vifte af sundhedsproblematikker relateret til forskellige områder af kroppen. F.eks.:

  • Neuromuskulære system (sportsskader, rygsmerter), neurologiske patologier (multiple sclerosis)
  • Respiratoriske system (KOL, astma)
  • Kardiovaskulære system (rehablilitering efter apopleksi, og hjertesygdomme)

 

Osteopati vs fysioterapi

Der er et tydeligt overlap mellem fysioterapi og osteopati, men hvor osteopaten har fokus på manuel behandling, bevæger fysioterapien sig mere og mere i en retning af at være træningsterapeuter. Fysioterapeuten tilrettelægger undersøgelse og behandling udelukkende med udgangspunkt i den smertegivende struktur, hvorimod osteopaten har fokus på hvad årsagen er til at der er opstået en smertegivende struktur, og hvorfor der er manglende heling. Herudover arbejder osteopaten med alle helingsmekanismer i kroppen, og forsøger at genoprette kroppens naturlige balance. 

Selvom osteopaters og fysioterapeuters tilgang er forskellig, så er målet heldigvis det samme: at afhjælpe klientens sundhedsproblem.

Skriv et svar