Økonomi

Mange ægtefæller glemmer testamentet

Mange ægtefælle tror desværre fejlagtigt, at de er stillet bedst muligt over for hinanden, når den ene ægtefælle går bort. Dette betyder, at mange ægtefæller ikke når at få oprettet testamentet i tide, og det kan have store konsekvenser for den længstlevende ægtefælles muligheder for at leve videre i et eventuelt fælles hjem. Faktisk viser en undersøgelse fra 2018 foretaget af Analyse Danmark, at kun 19% af den danske befolkning har oprettet testamente.

Hvordan er ægtefæller stillet?

Ægtefæller arver kun arver 50% efter hinanden uden et testamente, mens de resterende 50% skal fordeles til børnene, uanset deres alder. Derfor kan den længstlevende ægtefælle risikere at skulle gå fra hus og hjem, fordi der ellers ikke er råd til at betale arv til børnene. Hvis børnene er under 18 år, indsættes arven på en låst konto, som børnene først får adgang til, når de fylder 18 år. Det er oftest ikke i hverken den afdøde ægtefælle, eller efterlevende ægtefælle, eller børnenes interesse, at arven fordeles sådan.

Hvorfor glemmer mange testamentet?

Udover ukendskab til arvelovgivningen kan den høje andel af danskere, herunder ægtefæller, der ikke har oprettet testamente, formentlig også skyldes oprettelsesprocessen, som mange tror er dyr og besværlig. Tidligere forholdt det sig dog også sådan, at man var nødt til at opsøge en advokat på et fysisk advokatkontor, der herefter udarbejdede et testamente til en høj timepris. Dette proces var både dyr og besværligt og førte til, at mange helt droppede testamentet.

Hvordan opretter man nemmest testamente?

Markedet for testamenter i Danmark er i dag anderledes, end det var tidligere, idet en del juristvirksomheder er dukket op, der har valgt at specialisere sig indenfor området. Disse virksomheder er kendetegnet ved at tilbyde telefonisk oprettelse af testamentet med en jurist, som herefter udarbejdes og fremsendes digitalt til kunden indenfor få 1-2, og til en brøkdel af prisen hos advokatkontorerne, f.eks. Arvesikring.dk.

Skriv et svar