Økonomi

Hvornår er et testamente gyldigt?

Et testamente er et vigtig juridisk dokument, der kan sikre, at dine ønsker og beslutninger bliver opfyldt efter din død. Men for at et testamente er gyldigt, skal det opfylde visse krav og betingelser. I denne artikel vil vi give dig en oversigt over, hvornår et testamente er gyldigt i Danmark, så du kan være sikker på, at dine beslutninger bliver respekteret, når du ikke længere er her.

De to arvetestamenter er: notartestamente og vidnetestamente.

Notartestamente

Hvis du ønsker at oprette et notartestamente, er det nødvendigt at bestille en tid hos en lokal notar. Notaren er ansat ved domstolen (byretten) og skal bekræfte, at du selv underskriver testamentet og er bevidst om dets indhold.

For at kunne oprette notartestamentet, skal du medbringe:

  • To eksemplarer af testamentet, hvoraf det ene skal være originalt. De må ikke være underskrevet på forhånd.
  • Billed-ID – kørekort, pas eller andet offentligt billede-ID.
  • 300 kr. (2023) pr. dokument i retsafgift

Når du har fået dit testamente notarpåtegnet, er det gyldigt. Notaren vil beholde en kopi af testamentet og informere det centrale testamentregister om, at dit testamente er blevet oprettet. Du får selv originalen af testamentet.

Vidnetestamente

Får du lavet et vidnetestamente, skal du underskrive det sammen med mindst to vidner.

Vidnerne skal:

  • Være mindst 18 år og ved deres fulde fornuft.
  • Ikke være nært beslægtet med dig, såsom din ægtefælle eller samlever
  • Ikke selv være begunstiget i testamentet, og de skal afgive en erklæring med deres bopæl, stilling og adresse.
  • Det er vigtigt at overholde disse regler for at sikre, at dit testamente er gyldigt og kan opfyldes efter din død.

Når du opretter et testamente, skal vidnerne bekræfte med deres underskrift, at de har set dig skrive under, og at du er i stand til at handle fornuftigt. Når alle krav til formen er overholdt og underskrevet af alle, er vidnetestamentet gyldigt.

Få professionel hjælp til oprettelse af testamenter her.

Hvad sker der hvis jeg ikke har et testamente?

Hvis du ikke har oprettet et testamente, vil arveloven træde i kraft og bestemme, hvordan dine ejendele og formue skal fordeles efter din død. Det betyder, at det er din familie og slægtninges arveret, der kommer i spil, og du har ingen kontrol over, hvordan arven skal fordeles.

Ifølge arveloven vil dødsboet blive delt ligeligt mellem ens eventuelle ægtefælle og efterkommere. Hvis man har både en ægtefælle og børn, vil ægtefællen arve halvdelen af arven, mens børnene skal deles om den resterende halvdel.

Skriv et svar