Nyheder

Hvordan bekæmper man ørevoks?

Mange har problemer med at ørevoksen i ørerne begynder at lukke for øregangen. Dette kan være grundet mange forskellige ting, dog er den største synder at man skubber ørevoksen længere ind i øret med en vatpind. Dette gør at man får en blokade i øret, som man kalder for en prop i øret. 

Hvad kan man gøre ved en prop? 

Det man kan gøre for at bekæmpe en prop i øret er at ændre den måde man bekæmper det på. Den bedste måde at bekæmpe stor tilvækst af ørevoks på i dag, er ved at bruge blødgørende midler, som bekæmper propperne. Når du benyttet de blødgørende midler, vil ørevoksen automatisk nedbrydes i mindre stykker og forsvinde ud af øret langsomt. Dermed får man en renere øregang, og har tendens til at kunne høre mere i løbet af end dagligdag. Hvis dette ikke er nok, vil der være en god ide at benytte sig af en øresprøjte, som kan løsrive noget af den blødgjorte ørevoks. Dermed vil det blive skubbet ud af øret og give øregangen fri adgang til lyde.

Hvad kan man gøre for at undgå ørevoks?

Det bedste man kan gøre for at undgå tilvæksten af ørevoks i den yderste del af øregange er at, benytte blødgørende produkter og ikke stikke noget i øret. Hvis man undgår at stikke noget ind i øret, vil der være større chancer for at du har en bedre hørelse. Det er muligt at bruge vatpinde, dog skal man bruge dem omhyggeligt. Ørevoksen vokser kun i den yderste tredjedel af øret, hvilket betyder at, alt ørevoksen længere inde, er blevet skubbet derind. Brug derfor kun vatpinde, hvis man kan se at ørevoksen er på vej ud af øregangen. Dette vil forøge din mulighed for at vedligeholde din hørelse. Hvis du ikke føler ører bliver helt rent, kan man sagtens bruge blødgørende produkter for at vedligeholde og forebygge stor mængde ørevoks.

Skriv et svar