Nyheder

Styrk dit selvværd igennem psykoterapi

Psykoterapi hjælper og støtter mennesker med mange forskellige problematikker. Nogle mennesker opsøger mig som psykoterapeut fordi de har stress, angst eller er depressive. Andre igen kommer fordi de ønsker en større selvindsigt, og at kunne leve livet mere bevidst, med større selvsikkerhed og i mere balance med egne værdier. Jeg har mange klienter, som opsøger mig på grund af lavt selvværd eller fordi de står midt i en midtvejskrise. Begge deæe er problematikker jeg har specialiseret mig i, og mine nye klienter kommer ofte på anbefaling fra andre, som tidligere har været i terapi ved mig. Især har jeg mange mandlige klienter, som er midt i livet. Man kan godt leve et langt liv med lavt selvværd, og faktisk ikke engang selv vide at man har et lavt selvværd. Det er ofte fordi man i stedet har en god selvtillid. Men problematikken er at de to ikke er ens. Selvværd bidrager til rigtigt meget indre ro, trivsel og udvikling, og derfor opdager man alligevel ofte, hvor meget det at have et godt indre selvværd er savnet. Ens selvværd er ikke statisk, og man kan derfor arbejde med det i psykoterapi, og komme styrket ud på den anden side. Jeg har aldrig oplevet en klient, som ikke havde et større selvværd, efter et forløb hos mig. Jeg er uddannet emotions fokuseret psykoterapeut, og benytter derfor værktøjer inden for dette felt, men jeg benytter også eksistentiel psykoterapi, som jeg har videreuddannet mig i. Ofte handler lavt selvværd, om at man tidligt i livet har fået en eksistentiel forkerthedsfølelse (oplevelsen af ikke at være god nok som menneske), det er en usund skam følelse, man kan arbejde med i terapi. Vi har alle sammen fortjent oplevelsen af, at vi er lige meget værd som andre mennesker. Og vi har alle fortjent at kunne mærke, at vi er gode nok som dem vi er, uden at skulle præstere, men bare for at være til præcis som dem vi er. Den oplevelse, tager du med dig ud af døren, når du har været i et forløb hos mig. Der er også mange mennesker der bruger en del år af deres liv på at være i en midtvejskrise, som er en eksistentiel smertefuld oplevelse at gennemleve. I terapi hos mig får man støtte til at komme igennem krisen, man bliver bevidst om hvad der foregår i en selv, og hvad der er essentielt vigtigt for den enkelte. Jeg stiller spørgsmål som terapeut, familie og venner ikke får stillet, som hjælper dig konstruktivt i at mærke og vide med dig, hvad der er vigtigt videre i livet, og hvem du er og vil være videre. På den måde mildnes krisen, og du går handlingsorienteret igennem den. Vil du vide mere om mit arbejde kan du læse mere på anjadethurah.dk