Erhverv

Sådan kan du sikre din erhvervsvirksomhed

Det kan være komplekst at drive sin egen virksomhed. Og et af de områder, der nu til dags også er blevet mere komplekst, er sikkerheden i virksomheden.

Sikkerhed i dag handler nemlig ikke kan om at sikre de fysiske rammer, men også de digitale, som repræsenterer en kæmpe værdi.

Beskyt de fysiske rammer og dine ansatte

De fysiske rammer hos virksomheden skal naturligvis være sikre. Det beskytter de ansatte, dine værdier og så er det desuden ofte et lovkrav.

Når du skal tænke i beskyttende foranstaltninger, så tænk særligt på brandsikring og tyverisikring.

Brand

I dag kan man få avancerede brandbekæmpende anlæg, som helt automatisk går i gang og tilkalder brandvæsenet. Allerede ved udvikling af røg eller ved en pludselig stigning i rummets temperatur vil et moderne brandanlæg kunne aktiveres og dæmme op for branden. Anlæg som disse er med til at bekæmpe eller tilbageholde branden, mens slukningsmandskabet er på vej, og så sikre det fri passage omkring flugtveje, hvilket er væsentligt for evakueringen.

Bemærk desuden at brandsikring kan minimere risikoen for driftstop og sikre bygningen.

Tyveri

Et godt alarmsystem til erhverv bør være prioriteret af alle virksomheder. Ikke bare fordi det er med til at forhindre indbrud (alene at skilte med et alarmsystem har præventiv effekt), men også fordi det giver en bedre ro i maven.

Man skal desuden huske på, at et indbrud ikke nødvendigvis bare er det. Altså at nogen bryder ind og stjæler inventar. Det i sig selv skaber forvirring omkring, hvilket inventar, der er forsvundet. Men indbruddet kan også have andre skader forbundet med sig, som f.eks. hærværk eller destruktion af virksomhedens områder.

Anskaf derfor gerne videoovervågning, tyverialarm, tågesikring etc.

Tænk i IT-sikkerhed

Små og mellemstore virksomheder er ofte udsatte og rammes af hackerangreb eller ransomeware, hvis ikke IT-sikkerheden er i top. Det er vigtigt med en IT-leverandør, der kan opsætte god beskyttelse og kan styrke forretningen mod phishing-forsøg, virus, brud på deling af personlige oplysninger etc. Desuden skal der være en ordentlig backupløsning og finde løbende opdateringer af software sted – for at lukke sikkerhedshuller.  

Skriv et svar