Erhverv

Megatower Klätterplattform

Den mobila klätterplattform

Överallt där fasadarbeten och underhållsarbeten skall utföras på byggnader behöver man arbetsplattformar. Användning av Megatower Klätterplattformar för att placera materiel och arbetskraft utmed fasaden under projekttiden.

Det övergripande för Megatower oss har varit att designa och utveckla klätterplattformar som skapar värde för den enskilde hantverkaren och för de projekt där våra plattformar används.

Här har vi en klätterplattform som är unikt designad på ett chassi som gör det möjligt att ta sig in genom portar till bakgårdar när uppgiften är stadsförnyelse i stadens gamla centrum. Plattformen kan täcka upp till 15 m fasad och den kan lyfta 4 000 kg, vilket är mer än tillräckligt för den typen av uppgifter.

En Muscae Uno kan köpas monterad på en släpvagn, så du kan flytta den med din egen skåpbil – Det kunde inte vara mer flexibelt.

Plattformen är inte tyngre än att det är möjligt för två män att skjuta den längs fasaden när plattformen ska flyttas. Detta sparar stora utgifter för leverantören/kranen och uppgiften kan utföras av egna medarbetare, precis när uppgiften kräver det. En flytt – inkl. infästning av torn till byggnad – tar mindre än 90 min. när man är erfaren.

Om plattformen är monterad på en MegaTower-släp ställer du den helt enkelt efter skåpbilen när den ska tas hem eller vidare till nästa projekt – enkelt och snabbt!

Megatower plattformar kan lyftes till rätt positioner, varvid tiden för materialtransporter minskades radikalt. Personalen komma at bli nöjd med de arbetsförhållandena och den transportkapacitet som klätterplattformarna komma bjöda på.

Med Megatower klätterplattform  får du en bärkraft på 4 000 kg i full längd. Med vår M22 Duo kan du lyfta upp till 8 000 kg i 30 meters längd.

Med en mobil klätterplattform från MegaTower stärker du din produktivitet och du får hög flexibilitet. Har du ett projekt där en klätterplattform kan vara lösningen – så hör äntligen av dig till oss. Vi vill vara med i planeringen så tidigt som möjligt.

www.megatower.se

Skriv et svar