Hus & have

køb maling hos en online farvehandler

Selvom tendensen mod stadig mere online handel har været stor i de seneste år, har mange stadig vedholdt, at nogle brancher og butikstyper ganske enkelt ikke ville kunne erstattes af online butikker.

En af de brancher, som mange har peget på i den sammenhæng, har været farvehandlen. De har påpeget, hvordan den store erfaring hos den enkelte farvehandler og samtalen om ønskerne hos kunden ganske enkelt ikke kan erstattes af en kort forklaring på en webshop.

Det er trods alt sværere et se en farve korrekt på en computerskærm og endnu sværere at forene sine ønsker om den perfekte farve med virkeligheden. Derfor mener de ikke, at farvehandlen nogensinde ville kunne migrere fuldstændig online. Det viser sig, at de tog fejl. Særligt i de seneste år er der i hvert fald dukket op til flere succesfulde online butikker med maling som den eneste vare op.

Mange fordele online

Det er dog ikke den eneste overraskelse. Det lader endda til, at de online farvehandlere har en klar fordel. Selvom de selvfølgelig ikke kan præstere den samme personlige tilstedeværelse med en online butik, er der for eksempel stadig mulighed for at ringe ind og få vejledning af en kompetent og erfaren farvehandler med dine ønsker og visioner i fokus. Se bare en side som maler-maling.dk, hvor netop sådan en telefonsamtale er mulig, før man på nogen måde har forpligtiget sig til et køb. Siden er ligeledes et oplagt eksempel på mange af de andre fordele ved både at købe og sælge maling online.

Først og fremmest er der udbuddet, som er næsten ubegrænset for en webbutik. Online har kunden nemlig mulighed for at se en vare, selvom du ikke engang nødvendigvis har den på lager. Har du derimod en fysisk butik, er der også en helt naturlig begrænsning på dit udbud. I en branche som farvehandel, hvor der er så mange forskellige varer og variationer på varer, kan et bredt udbud af varer være fuldstændig afgørende.

Få et godt maling tilbud online

Det samme kan malingens pris. Særligt hvis en kunde ikke er helt sikker på sit køb, men gerne bare vil eksperimentere sig frem til den rette stemning og farve, kan et godt maling tilbud gøre hele forskellen. Derfor er det da også til de online farvehandleres store fordel, at de netop har god mulighed for at tilbyde et godt maling tilbud.

Det er trods alt lettere at have maling tilbud, når man ikke behøver at betale leje og strøm til en butik ej heller løn til en masse butiksassistenter. På den måde nyder en online farvehandel godt af mange af de samme fordele som enhver anden online forretning.

Det gælder for eksempel også markedsføring, som faktisk er bemærkelsesværdig effektiv online. Fremfor at investere i et skilt eller en fjernsynsreklame, kan du nemlig nøjes med at reklamere med dit nye maling tilbud til dem, der faktisk aktivt opsøger det. Kun tiden vil vise, hvordan det ender, men det virker mere og mere sandsynligt, at også farvehandel kommer til at foregå online i fremtiden.

Skriv et svar