Økonomi

Hvem arver efter dig?

Spørgsmålet om, hvordan din arv fordeles, når du ikke længere er her, er bestemt af arveloven, hvis du ikke har oprettet et testamente.
Kigger man på arveloven, er den inddelt i 3 arveklasser. Første-, anden- og tredje arveklasse. Uanset om der er slægtninge i alle arveklasser, så er det første arveklasse, som arver det ifølge arveloven. Er der derimod ikke arvinger i første arveklasse, så vil arven gå til anden arveklasse. Ligeledes vil arven gå til tredje arveklasse, hvis der ingen arvinger er i anden arveklasse, og er der ingen arvinger her, så vil arven derimod gå til staten.

De 3 arveklasser:

Første arveklasse: Ægtefælle og børn

Dine børn vil arve halvdelen og din ægtefælle vil arve den anden halvdel.

Har du børn, som er afgået ved døden, vil dine børnebørn være tvangsarvinger i boet – ellers vil de ikke arve noget (så længe dit barn lever). Børnebørnene vil indbyrdes arve dit barns arv ligeligt i henhold til arveloven.

Har du dog ikke efterladt dig nogle børn, som kan arve efter dig, så går hele arven til din ægtefælle.

Anden arveklasse: Forældre og søskende

Efterlader du dig ikke arvinger i første arveklasse, så arver dine forældre efter dig, hvis de begge lever.

Igen her arver de halvdelen hver, hvis begge lever.

Lever derimod den ene af forældre, så arver dine søskende og den ene forældre halvdelen hver helt ligeligt.

Lever ingen af dine forældre, så er det dine søskende der arver efter dig.

Lever dine søskende ikke, så arver dine nevøer og niecer efter dig.

Tredje arveklasse: Bedsteforældre og fastre, mostre og onkler

Har du ingen i første eller anden arveklasse, så er den tredje arveklasse den sidste man kigger på.

Her arver dine bedsteforælder (som stadig er levende) ligeligt efter dig i lige store dele.

Lever en af dine bedsteforældre ikke, går deres arv-del til deres børn (dvs. dine mostre, fastre, farbrødre og morbrødre) i den pågældendes sted.

Ingen i arveklasserne? Hvad kan du gøre?

Dine kusiner og fætre mv. vil aldrig kunne arve efter dig i henhold til arveloven. Så har du ikke nogen i de 3 arveklasse, vil din arv gå videre til staten – medmindre du har fået lavet et testamente.

Skriv et svar