Nyheder

Hørehæmmede kan have kort til stress og mistrivsel

Selv om hørehæmmede på ydersiden ikke ser ud til at have kortere vej til stress og mistrivsel, er der personlige faktorer, der gør at det ikke ligger så langt ude i horisonten.

”Os med høretab kan opleve mistrivsel, stress og modløshed, hvis vi ikke er opmærksom på vores indre fitness og harmoni. Noget vi skal være stærke til, når hverdagen med et høretab kræver vores ressourcer og opmærksomhed” fortæller coach Thomas Wibling, der selv har et høretab. Han har ved sine foredrag for flere lokale høreforeninger blevet bekræftet i at mennesker med høretab fortsat skal være bedre til at tackle indre personlige faktorer, for at undgå stress og mistrivsel.

At være med uden at være med.
”Mange med høretab kan nikke genkendende til at vi ofte forsøger at være med til det sociale uden at det er muligt, at være helt med. Det er som at være med til en fest uden rigtigt at være med, og det kan sætte gang i indre stress og mistrivsel” siger Thomas Wibling og forsætter: ”Der er selvfølgelig mange der oplever stress og mistrivsel, men min oplevelse er, at vi med høretab skal være bedre til at disponerer vores ressourcer og være personlig indre harmoni.”

Ifølge Thomas Wibling har personer med høretab færre ressourcer til rådighed til at komme igennem hverdagen end normalthørende. Han oplever, at en del af vores personlige ressourcebatteri er sat af til at håndtere udfordringer og lyttesituationer afledt af høretabet.

”Her kan et negativt selvbillede og utilstrækkelig selvomsorg trække os i retning af mistrivsel og modløshed, og det ser ud til at være et stigende problem” understreger Thomas Wibling.

Selvrespekt øger trivslen med høretab
Udfordrende lyttesituationer, som vi hørehæmmede kommer i, kan let gøre os skidt tilpas, hvis vi tager det for personligt. Vi skal være gode til at se situationen som den er og ikke omsætte den til noget der eksempelvis gør os forkerte eller mindreværd. Vi kan med fordel opleve det som en situation, der ikke fungerer for os fremfor os, der ikke fungerer i situationen.

Når vi oplever, at situationen ikke fungerer for os, er det situationen det handler om, ikke os. Det er lettere at ændre på en situation end at ændre på sit høretab. Og det er lettere at acceptere, hvis det er en situation vi ikke har indflydelse på, end at bebrejde sig selv, at vi ikke kan ændre situationen. På den måde bliver udfordringen mere upersonlig.

Forbedre selvrespekten

Netop fordi vi med høretab skal bruge flere ressourcer på at mestre uddannelses-, arbejdsmæssige og sociale lyttesituationer, har vi færre ressourcer at spilde. Derfor er Thomas Wiblings´ anmodning til hørehæmmede, og særligt de unge, at de styrker deres selvrespekt og selvomsorg. Her anbefaler han elementer som styrker den indre fitness.  Du kan læse mere om Thomas Wibling her: thomaswibling.dk.

Skriv et svar