Nyheder

Fyrværkeri: Tryg og sikker nytårsaften

Sådan sikrer du en tryg og sikker nytårsaften

Det er afgørende at håndtere krudt og fyrværkeri med forsigtighed for at sikre en sikker nytårsaften. Disse kraftfulde materialer kan føre til ulykker ved forkert håndtering, hvilket resulterer i hundredvis af skader, der ofte kunne have været undgået. Uanset om du er voksen eller barn, er det en god idé at træffe forholdsregler, før du skyder nytåret ind.

Forældre har et særligt ansvar over for deres børn. En samtale med børnene om, hvordan man håndterer fyrværkeri 2024, den korrekte sikkerhedsafstand og anvendelse af sikkerhedsudstyr er afgørende. Forældre bør selv bære sikkerhedsbriller og høreværn som et eksempel. På den måde lærer børnene, at sikkerhedsudstyr er en naturlig del af nytårsaften. Hos Silvan mener vi, at det er vigtigt at passe på hinanden, og derfor har vi udarbejdet en kort guide til at sikre en tryg nytårsaften for dig og din familie:

  1. Undlad at vende tilbage til en fuser: Aldrig forsøg at antænde en fuser igen, da dette kan føre til uventet eksplosion. Lad krudtet eller raketten ligge og fjern fuseren senere med en skovl, når du er sikker på, at krudtet ikke er antændt.

  2. Brug en raketholder: Anskaf en holder til raketter og bomberør for at undgå farlige situationer med væltede flasker. En stabil raketholder, der er korrekt placeret i jorden, sikrer sikker affyring.

  3. Hold ikke tændt fyrværkeri i hånden: Undgå at holde tændt fyrværkeri i hånden, især raketter og bomberør. Placer dem på et stabilt underlag for at minimere risikoen for håndskader.

  4. Bær altid sikkerhedsbriller: Beskyttelsesbriller er afgørende for at forhindre øjenskader. Både affyrere og tilskuere bør bære sikkerhedsbriller for at opretholde sikkerheden.

  5. Pas på børnene: Lær børnene om sikkerhedsreglerne, og sørg for, at de bærer sikkerhedsbriller og høreværn. Voksne skal være rollemodeller og sikre, at børn affyrer krudtet inden for sikre rammer.

Ved at følge disse retningslinjer kan du og din familie fejre nytårsaften sikkert og nyde fyrværkeriet uden fare for skader. Opfordr gæster til at tage deres egne sikkerhedsbriller med og vær med til at sikre en god og sikker aften for alle. Besøg Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside for yderligere sikkerhedsinformation og regler vedrørende håndtering af fyrværkeri.