Økonomi

Alt du skal vide om ubetinget vigepligt

I denne artikel vil vi give dig et hurtigt overblik over ubetinget vigepligt, så du er bedre rustet til at træffe den rigtige beslutning i trafikken eller til teoriprøven. Vi vil komme ind på de vigtigste ting at vide om ubetinget vigepligt og forklare, hvornår du har ubetinget vigepligt.

De to typer vigepligt: Ubetinget vigepligt eller højrevigepligt?

I den danske færdselslov skelner man mellem ubetinget vigepligt og højrevigepligt. Den ubetingede vigepligt betyder, at køretøjet med ubetinget vigepligt skal vige (holde tilbage) for andre trafikanter – uanset om det er andre køretøjer, fodgængere eller cyklister. Reglen om ubetinget vigepligt skal sikre, at trafikanter kan passere hinanden uden ulykker, fordi alle ved, hvem der skal holde tilbage.

Hvornår har man ubetinget vigepligt?

Der er flere forskellige ting, der kan indikere, at du har ubetinget vigepligt for de andre trafikanter; hajtænder, stoplinje og skiltning, men også vejtype og belægning kan have indflydelse på din vigepligt.

Du har for eksempel ubetinget vigepligt, når du kører ud fra:

  • en parkeringsplads
  • en ejendom eller et grundstykke
  • en tankstation el. lign.
  • opholds- eller legeområder
  • en gågade
  • en markvej eller andre tydeligt underordnede veje

Men du har også ubetinget vigepligt, når du:

  • kører over anden belægning, f.eks. brosten
  • kører ud over fortov eller cykelsti, der er hævet over kørebanen

Er der ubetinget vigepligt ved hajtænder?

Hajtænder (vigelinje) betyder, at færdsel fra den side har ubetinget vigepligt.

Hvordan kan man se der er højre vigepligt?

Ubetinget vigepligt er den mest almindelige vigepligt; højre vigepligt ses hovedsageligt på parkeringspladser og i villakvarterer, men faktisk gælder reglen for højre vigepligt næsten alle steder, hvor du ikke har ubetinget vigepligt. Der er ingen skilte eller markeringer, som angiver, at der er højre vigepligt. Højre vigepligt giver næsten sig selv; du har vigepligt for trafik, der kommer fra din højre side. Reglerne for højre vigepligt er derfor også vigtige at kunne, så du kan køre hensigtsmæssigt, hvis du for eksempel kommer til et lyssignal, der er ude af drift. Hvis hajtænderne eller stoplinjen er tildækket (for eksempel af sne) og der IKKE er nogen færdselstavler, kører man også efter reglerne for højre vigepligt.

Hvad er straffen for at køre over for ubetinget vigepligt?

Hvis du ikke overholder din vigepligt, kan du få 2.000 kroner i bøde og risikerer oveni et klip i kørekortet. Forårsager du et færdselsuheld som følge af ikke at have overholdt din vigepligt, kan det blive til en betinget frakendelse af kørekortet.

Skriv et svar