ESMO 2019: Fremtidige muligheder for targeteret behandling af småcellet lungecancer

Vilde Drageset Haakensen | ESMO 2019 | 28. September 2019

Speaker: Vilde Drageset Haakensen

I modsætning til ikke-småcellet lungecancer, hvor der er flere muligheder for targeteret behandling, så er dette ikke tilfældet ved småcellet lungecancer. Selvom TP53 mutationer findes i omkring 85% af alle tilfælde af småcellet lungecancer, så har det været vanskeligt at targetere en behandling mod TP53-mutationen. I denne MEDtalks redegør Vide Drageset Haakensen for, at der er flere genetiske mønstre, der udgør potentielle muligheder for en fremtidig targeteret behandling.