Valg af diabetes behandling

Søren Tang Knudsen | Almen praksis | 6. November 2017

 

Speaker: Søren Tang Knudsen

Den medicinske behandling er hjørnestenen i den kliniske indsats ved diabetes, og i dag har vi mange muligheder for at vælge den mest optimale behandling. Det er isør vigtigt at holde blodsukkerniveauet lavt i de første år af sygdommen, fordi denne glykæmiske arv har betydning for udvikling af komplikationer. Søren Tang Knudsen fortæller om, hvordan du individualiserer behandlingsmålene i forhold til alder, diabetesvarighed komorbiditet og følingsevne. Hør også om, hvordan risikoen for senkomplikationer skal afvejes mod bivirkninger og risici ved behandlingen

3bx3

3bx3