Nye reviderede guidelines for behandling af type 2-diabetes

Ole Snorgaard | Almen praksis | Sygeplejersken | Juni 29, 2018

Speaker: Ole Snorgaard

Dansk Selskab for Almen Medicin og Dansk Endokrinologisk Selskab har i samarbejde opdateret guidelines for farmakologisk behandling af type 2-diabetes. De opdaterede guidelines inddrager således nu den nyeste viden om diabetesbehandling med særlig fokus på risikogruppen med hjerte-kar-sygdom.

Overlæge Ole Snorgaard, Endokrinologisk Afdeling, Amager Hvidovre Hospital, redegør i MEDtalk'en Nye reviderede guidelines for behandling af type 2-diabetes for, hvordan de opdaterede guidelines vil påvirke dit valg af diabetesbehandling. Ole Snorgaard er en af tovholderne bag udarbejdelsen, og med udgangspunkt i konkrete patientcases gennemgår han behandlingsmål og valg af behandling og viser dermed, hvordan du kan anvende de reviderede guidelines i din dagligdag i almen praksis.

Her får du mere viden om:

  • Hvad er nyt i de opdaterede guidelines for farmakologisk behandling af hyperglykæmi ved type 2-diabetes?
  • Algoritmen for farmakologisk behandling af type 2-diabetes med udgangspunkt i patientcases fra almen praksis.
  • Behandlingen af LDL-kolesterol og blodtryk ved type 2-diabetes.
  • Den nye overenskomsts betydning for behandling af type 2-diabetes.
  • Patienter med type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom.

 

3bx3

3bx3