Nye resultater ved KOL-behandling

Uffe Bødtger | Almen praksis | MEDtalk | 23. September 2016

 

Speaker: Uffe Bødtger

Grundstammen i KOL-behandling er inhaleret bronkodilatator, men mange patienter behandles med inhalationssteroid alene eller i kombination med langtids- eller korttidsvirkende bronkodilatatorer. Nye undersøgelser har imidlertid vist, hvilken behandling der giver størst effekt og færrest bivirkninger. Spørgsmålet er så, hvordan vi i en travl hverdag i almen praksis kan vurdere, hvilken behandling der er mest optimal for den enkelte patient, og hvilke patienter der har nytte af at få omlagt en igangværende behandling. Se med fra tirsdag 5. oktober kl. 12.05 med Uffe Bødtger, overlæge, ph.d., Lungemedicinsk Afdeling, Næstved Sygehus og få blandt andet svar på: ŸHvilken betydning har de nye resultater i forhold til valg af behandling? ŸHvad er behandlingsmålet ved KOL? Hvilken behandling giver størst klinisk effekt og mindst risiko for bivirkninger? Hvordan ændres en igangværende behandling - trin for trin? Hvordan opnås rationel KOL-behandling?