Nye langtidsdata på Lemtrada (alemtuzumab)

Claudia Pfleger | #00A65E | November 13, 2017

Speaker: Claudia Pfleger

Claudia Pfleger, overlæge på neurologisk afd. Ålborg Universitets Hospital har været på ECTRIMS 2017 og deler i denne MEDtalk nye langtidsdata på Lemtrada (alemtuzumab). Der er nu data på 7 års anvendelse og studierne fortsætter. Claudia har ligeledes sørget for at de pågældende posters kan downloades.