Nye forenklede retningslinjer for KOL-behandling

Nina Godtfredsen | Almen praksis | Sygeplejersken | 21. Marts 2018

 

Speaker: Nina Godtfredsen

KOL er den sygdom i Danmark, der bidrager mest til social ulighed i sundhed og er samtidig en af de lidelser, som forårsager flest dårlige og tabte leveår.

Se MEDtalk'en Nye forenklede retningslinjer for behandling af KOL fra Dansk Lungemedicinsk Selskab med Nina Godtfredsen, overlæge, ekstern klinisk lektor, ph.d.,  Lungemedicinsk Sektion, Medicinsk Enhed, Hvidovre Hospital og bliv opdateret på de nye retninglinjer. Her får du svar på:

• Basis behandling til KOL-patienter – hvad skal prioriteres?
• Valg af inhalator – hvad skal jeg vægte?
• Ny, enklere inddeling af patienterne, trin 1-3 – hvordan og hvilken betydning?
• Brugen af ICS bør begrænses – hvem skal have det, og hvordan seponerer jeg hos de andre?
• Hvordan kan behandlingen trappes op fra den stabile KOL-patient til den ustabile?