Forekomst og behandling af kardiovaskulær sygdom hos diabetespatienter i almen praksis

Jørgen Rungby | Almen praksis | Sygeplejersken | 12. Februar 2018

 

Speaker: Jørgen Rungby

En ny dansk undersøgelse viser, at et stort antal diabetespatienter i almen praksis også har en kardiovaskulær sygdom, hvilket i alvorlig grad forværrer deres prognose. Undersøgelsen viser, at 21,4% af diabetespatienterne i almen praksis også har en hjerte-kar-sygdom, hvilket skal ses i perspektiv af, at kardiovaskulær sygdom er dødsårsag hos 50% af diabetespatienterne.

Bliv opdateret om diabetes og kardiovaskulær sygdom med MEDtalk’en ”Forekomst og behandling af kardiovaskulær sygdom hos diabetespatienter i almen praksis” med Jørgen Rungby, professor, overlæge, dr.med. Endokrinologisk Afdeling Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. 

Her får du svar på:

• Hvor hjertesyge er diabetespatienterne i almen praksis, hvad fejler de, og hvordan bliver de behandlet i dag?
• Hvordan finder vi diabetespatienterne med hjerte-kar-sygdom blandt vore mange andre patienter?
• Hvilken klinisk betydning har tidlig diagnostik og individuel tilpasset behandling for patienterne?