Når diabetespatienten har hjertesygdom og hjertepatienten har diabetes

Caroline M. Nervil Kistorp, Overlæge Ph.d | Almen praksis | Sygeplejersken | 9. oktober 2017

Speaker: Caroline M. Nervil Kistorp, Overlæge Ph.d

Patienter med diabetes har fortsat 50-60 % overdødelighed i forhold til baggrundsbefolkningen, primært på grund af tidlig hjertekarsygdom. Den væsentligste behandling af patienter med diabetes, er modifikation af risikofaktorer. Men hvordan gør vi det mest effektivt i den kliniske hverdag?

I denne MEDtalk med Caroline Kistorp får du svar på:

 • Hvor finder vi patienten: diabetes patient, der bliver hjertesyg eller hjertesyg patient, der får konstateret diabetes; hvem tager ansvar for patienten?
 • Hvilke konsekvenser har det for patienternes sygdomsforløb og -outcome – og hvad skal vi som behandlere være specielt opmærksomme på?
 • Klinisk betydning for valg af behandling ved regulering af:
  • Blodglucose
  • Kolesterol
  • Hjertets pumpefunktion - Vægt
  • Blodtryk
 • Hvordan kan behandlingen optimeres? Hvad vil fremtiden bringe?