Motivation til vægttab

Pia Müller | Almen praksis | Apoteket | 3. November 2017

 

Speaker: Pia Müller

Motivation er alfa og omega for adfærdsændringer og dermed også i forbindelse med vægttab. Nudging er et redskab, der passivt (eks. materiale i venteværelset) eller aktivt (italesættelse) kan give patienten små eller større skub i retning af det hensigtsmæssige i en adfærdsændring. Dette kan være indledningen til en dialog om der skal gøres noget ved overvægten og hvor lægen/sygeplejersken kan være til hjælp.

3bx3