Komorbiditet og fysisk aktivitet ved overvægt

Pia Müller | Almen praksis | 3. November 2017

 

Speaker: Pia Müller

I dette modul gennemgår praktiserende læge Pia Müller de hyppigste komorbiditeter til overvægt samt fysisk aktivitets betydning ikke mindst i et vægttabsforløb, så forventningerne til muligt vægttab og hastigheden af dette kan afstemmes med patienten. Ikke mindst at dette er et livslangt forløb, selvom det kan være svært at overskue

3bx3