Kognitive vanskeligheder ved MS

Mikkel Anthonisen | ECTRIMS | Neurologi | 13. November 2017

 

Speaker: Mikkel Anthonisen

Kognitive gener ved MS er udbredt. De er kædet tæt sammen med sklerosetræthed og opleves af mange som den største gene ved sygdommen. Kognitive vanskeligheder er  en hyppig årsag til førtidspensionering, flexjob og er ofte forbundet med social isolation, dårligt selvværd, depression og angst med nedsat livskvalitet til følge. Området er desuden svært at forstå og er stadig underbelyst.
 
I denne MEDTalk redegør Mikkel Anthonisen for,  hvordan de kognitive vanskeligheder rammer patienterne,  hvilke gener det giver i dagligdagen samt årsagen til de kognitive vanskeligheder ved MS