Immunterapi i førstelinje ved småcellet lungecancer

Jens Benn Sørensen | Lungekræft | Lungemedicin | Onkologi | 14. November 2019

Speaker: Jens Benn Sørensen

Prognosen ved småcellet lungecancer er meget dårlig og i mange år, har der ikke været nogle nye behandlinger  til rådighed. Nu er de første data for immunterapi præsenteret, og det kan være et gryende gennembrud i behandlingen. Hør Jens Benn Sørensen, Rigshospitalet præsentere de nye data for småcellet lungecancer og for lungehindekræft, hvor der også nu foreligger de første forbedringer af responsrate.