Immunbehandling af lungecancer er vejen frem

Peter Meldgaard | Lungekræft | Onkologi | 20. November 2019

Speaker: Peter Meldgaard

I denne video fortæller overlæge Peter Meldgaard, Skejby Sygehus om immunterapi af lungekræftpatienter, som har vist sig meget effektiv. Med denne behandling kan patienter med udbredt cancer overleve helt op til fire år efter en palliativ behandling, hvilket er overraskende og meget positivt. Et det vigtigste nye resultater fra WCLC var, at det ser ud til at lykkedes at finde et stof, der er virksomt overfor KRAS-mutationer, en mutation, som er hyppigi ikke-småcellet lungekræft.