ESMO 2019: Signifikant forbedring af overlevelsen for patienter med ikke-småcellet lungecancer

Solange Peters | ESMO 2019 | 28. September 2019

Speaker: Solange Peters

(English speak) Behandling med nivolumab i kombination med lavdosis ipilimumab forbedrer signifikant OS sammenlignet med kemoterapi hos NSCLC-patienter med PD-L1espression på indst 1%. Hør Solange Peters fremlægge resultaterne.