ESMO 2019: PARP-inhibitor forbedrer PFS ved metastatisk ovariecancer

Isabelle Ray-Coquard | ESMO 2019 | 28. September 2019

Speaker: Isabelle Ray-Coquard

Isabelle Ray-Coquar fremlægger resultaterne fra det første fase III-studie af olaparib i kombination med bevacizumab som førstelinje vedligeholdelsesbehandling til patienter med avanceret ovariecancer.