ESMO 2019: Opdaterede data for cemiplimab-behandling af avanceret metastatisk kutant planocellulært karcinom

Danny Rischin | ESMO 2019 | 30. September 2019

Speaker: Danny Rischin

Danny Rischin, Department of Medical Oncology, Peter MacCallum Cancer Centre, Melbourne, Australia, fremlægger her data fra et fase II-studie at to forskellige doser af cemiplimab, en PD-1-hæmmer. Studiet bekræfter bla. at cemiplimab er en behandlingsmulighed for patienter med avanceret metastatisk kutant planocellulært karcinom. Hør Danny Rischin redegøre nærmere for studiets resultater.