EADV 2018: Livskvaliteten hos unge med acne skal bedres

Pavel Chernyshov | EADV 2018 | September 13, 2018