ASCO 2019: Tidlig paliation øger patienternes livskvalitet og overlevelse

Niels Kroman | ASCO 2019 | 4. Juni 2019

Speaker: Niels Kroman

For Niels Kroman, cheflæge i Kræftens Bekæmpelse og professor ved Københvans Universitet, er det vigtigste budskab fra ASCO, den store betydning som tidlig paliation har for kræftpatienterFokus på tidlig paliation bedrer patienternes livskvalitet og bedre overlevelsen