Waldenström’s Macroglobulinæmi (WM) er en kronisk B-celle neoplasi defineret ved monoklonale lymfoplasmacytære (LP) infiltrater i knoglemarven og en detekterbar IgM M-komponent i serum ved immunfixation. Ved manglende M-komponent har man lymfoplasmacytært lymfom (LPL). IgG og IgA LPL er sjældent forekommende.1,2  IgM MGUS adskilles fra WM ved <10% monoklonal LPL infiltration i knoglemarven.2 Differentialdiagnostisk kan WM ...

#Seneste udgivelse

Lungemedicin

Nr. 7 • juni 2019
13. årgang
  • KOL
  • Pneumoni
  • Iltbehandling
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge