Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) er en sygdom, der typisk viser sig i barndommen, og som for ca. 80% fortsætter i voksenlivet med en estimeret global prævalens på 4,4%. Sygdommen påvirker eksekutivfunktionerne, hvilket typisk medfører indlæringsvanskeligheder, glemsomhed, vanskeligheder med at fastholde opmærksomhed og følge instrukser. ADHD-symptomer påvirker den enkeltes dagligliv både socialt samt uddannelses- og arbejdsmæssigt. Det er ...

Voksen ADHD og alkoholmisbrug

| Thomas Philip Fahmy | 10. maj 2017 kl. 2:50 | ,,

ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som ofte forekommer comorbidt med alkoholmisbrug. ADHD er karakteriseret af kernesymptomerne uopmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet. Ofte stilles spørgsmålet, om en patient lider af ADHD på samme måde, som når man mistænker, at en patient har brækket et ben eller har pådraget sig en bestemt infektion. Forventningen er da, at svaret ...

Prævalensen af ADHD hos voksne i både USA og Europa er beregnet til 4,4%. Svensk forskning viser desuden at 3,3% af befolkningen over 65 år sandsynligvis har haft ADHD som børn, og at de fleste af disse har en resterende symptombyrde, der er forenelig med diagnosen. Funktionsnedsættelsen er 3-4 gange mere almindelig blandt drenge/mænd end ...

#Seneste udgivelse

Lungemedicin

Nr. 7 • juni 2019
13. årgang
  • KOL
  • Pneumoni
  • Iltbehandling
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge