Hvert år diagnosticeres ca. 850 tilfælde af karcinom i ventriklen inklusiv gastro-esophageale overgang (GEJ) i Danmark. Kun omkring 40% af alle disse tilfælde kan tilbydes kurativ intenderet behandling, hvilket oftest inkluderer både resektion af tumor og perioperativ kemoterapi. Til trods for denne kurativt intenderede behandlingsstrategi er kun ca. 40% af disse patienter i live efter ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 9 • oktober 2019
13. årgang
  • Diabetesmedicin
  • Atrieflimren og apopleksi
  • Kighoste
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge