PAD-udredning

Uncategorized | Ulla Overgaard Andersen | 3. Dec 2019 kl. 2:32 | ,,,

Perifer arterie sygdom (PAD) er arteriosklerose og aflukning af perifere arterier, som oftest i benene. Indgangsvinklen til behandlersystemet er oftest smerter i læggene ved gang med typisk smertelindring efter et par minutters hvile. Ved progredierende sygdom er der hvilesmerter og eventuelt sår, der ikke vil læges.  Ved undersøgelsen af benet noteres: Inspektion (farve, atrofi, sår, ...

Mundsvælgkræft induceret af humant papillomavirus (HPV) har været i voldsom stigning i de seneste par årtier. Et nyt studie fra Rigshospitalet viser fortsat stigning i perioden 2011-2014 og forventes nu at ramme ca. 450 danskere årligt. Mundsvælgkræft kan dermed ende med at blive mere udbredt end livmoderhalskræft i Danmark. Sygdommen skyldes i størstedelen af tilfældene HPV-type 16 ...

Spondyloarthropati (SPA) inddeles overordnet i aksiel SPA og perifer SPA. Patienterne er kendetegnet ved at have varierende grad af inflammatorisk sacroitis/spondylitis og samtidig uveitis, kronisk inflammatorisk tarmsygdom eller psoriasis. RADS har publiceret nye behandlingsvejledninger gældende fra 1. februar 2017 for både aksiel SPA og psoriasis artritis. Sygdommen medfører en udfordring for den behandlende læge – ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge