Internationale guidelines anbefaler at psykosociale faktorer hos personer med diabetes integreres i vurdering og planlægning af behandlingen. Manglende vurdering heraf kan medføre diabetes-stress, disintegration af diabetes og ringe diabetes outcomes.1  Diabetes-stress er defineret som bekymringer relateret til den daglige håndtering af diabetes, risikoen for følgesygdomme og oplevelsen af manglende psykosocial støtte fra ens eget sociale ...

Et nyere dansk studie bidrager med viden om udviklingen af kardiovaskulær autonom neuropati (KAN) og risikofaktorer for denne komplikation hos personer med type 2-diabetes, som er fulgt i almen praksis.1 KAN er en hyppig senkomplikation til diabetes, som i tidligere studier har vist sig at forekomme hos op mod halvdelen af personer med type 2-diabetes ...

Fedme og dens følgesygdomme, herunder type 2-diabetes, udgør en hastigt voksende trussel mod den globale folkesundhed og verdensøkonomien. Fedme manifesterer sig som en kronisk forstyrrelse i energimetabolismen, hvor neurobiologiske processer vedligeholder en uhensigtsmæssig stor mængde kropsfedt.  De fleste overvægtige oplever, at ihærdige forsøg på at reducere kropsvægten effektivt modarbejdes af biologiske impulser herunder øget sult, ...

Infertilitet er den hyppigste folkesygdom blandt mænd og kvinder i aldersgruppen 25-44 år i Danmark.1 I 2017 blev 9% af alle nyfødte i Danmark undfanget efter fertilitetsbehandling,2 hvilket er højere end i samtlige europæiske lande. Selvom stigende alder hos kvinden spiller en væsentlig rolle, udgør den mandlige faktor, defineret som nedsæt sædkvalitet, en medvirkende eller ...

Som Vidensråd for Forebyggelse omtaler i rapporten ”Kaffe, sundhed og sygdom” fra 2015, er kaffedrikning forbundet med en nedsat risiko for at udvikle type 2-diabetes.1  I gennemsnit drikker danskerne tre-fire kopper kaffe pr. dag. Der er lidt flere mænd (86% af alle mænd) end kvinder (76% af alle kvinder), som er kaffedrikkere.1 Der er et ...

Type 2-diabetes og kronisk nyresygdom er tæt forbundet. Diabetisk nyresygdom er den mest almindelige årsag til kronisk nyresygdom og påvirker ≈ 40% af type 2-diabetespatienterne.1  I en nyligt publiceret artikel blev det påvist, at byrden af kronisk nyresygdom i USA i perioden 2002-2016 er steget i et markant højere tempo end andre ikke-smitsomme sygdomme. Stigningen ...

Blandt mange nyheder indenfor diabetesbehandling de senere år, har den nye klasse af lægemidler, der hedder SGLT2 (sodium glucose cotransporter 2) inhibitorer fået meget opmærksomhed.  Klassen af lægemidler adskiller sig ved at fungere ved en anden mekanisme end andre diabeteslægemidler, idet lægemidlet blokerer den reabsorberende glukosetransporter i nyrens proksimale tubuli, og derved opstår glukosuri med ...

Visceralt fedt er en risikofaktor associeret med udvikling af en række sygdomme, herunder type 2-diabetes1 og andre kardiometaboliske sygdomme.2 Forøgede mængder af visceralt fedt er ydermere associeret med øget mortalitet.3 Sammenlignet med det subkutane fedtvæv er det viscerale fedt mere pro-inflammatorisk og metabolisk aktivt. Disse egenskaber menes at være afgørende for det viscerale fedts patogene ...

Semaglutide er en GLP-1 receptor agonist til injektion én gang om ugen. Semaglutid er vist at være bedre til at reducere HbA1c og kropsvægt end alle andre lægemidler, der benyttes til at behandle hyperglykæmi ved type 2-diabetes. I seks forskellige studier, hvor der indgik et bredt spektrum af type 2-diabetes, blev semaglutid benyttet enten i ...

Senkomplikationer ved type 2-diabetes opdeles i makrovaskulære (AMI, apopleksi og perifer karsygdom) og mikrovaskulære, som omfatter diabetisk øjensygdom (retinopati), diabetisk nyresygdom (nefropati) og diabetisk nervebetændelse (neuropati).  De makrovaskulære komplikationer er hovedårsagen til tidlig død ved diabetes,. Der er to-fire gange øget forekomst sammenlignet med baggrundsbefolkningen og der mistes ca. otte års livslængde, hvis man som ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge