Dansk Selskab for Almen Medicin og Dansk Endokrinologisk Selskab har i samarbejde opdateret guidelines for farmakologisk behandling af type 2-diabetes. De opdaterede guidelines inddrager den nyeste viden om diabetesbehandling med særlig fokus på patienter med type 2-diabetes og samtidig hjerte-kar-sygdom.  Vi har siden 2011 haft fælles retningslinjer for den farmakologiske behandling af type 2-diabetes for ...

Kosten er et vigtigt element i både forebyggelse og behandling af type 2-diabetes.1 Udover at type 2-diabetes til dels skyldes overvægt, kan nogle kostkomponenter, som påvirker glykæmisk respons – for eksempel specifikke fødevarer såsom fuldkorn, fisk og oksekød – også være specielt gavnlige at have fokus på i rådgivning omkring forebyggelse af type 2-diabetes. Meget ...

Diabetes har været associeret med øget risiko for brystcancer trods nogen uenighed indenfor litteraturen om de nøjagtige mekanismer bag dispositionen. En nylig analyse har vist, at type 2-diabetes øger brystcancer-risikoen med 13% efter, at der er taget højde for forskelle i body mass index (BMI).  Det har tidligere vist sig svært at undersøge forholdet mellem ...

Det er vigtigt at kende omfanget af udiagnosticeret diabetes for at kunne vurdere og forbedre den diagnostiske aktivitet hos asymptomatiske personer, som har høj risiko for at få diabetes. Tilsvarende er opdaterede tal for antal personer med prædiabetes afgørende for mulige tiltag for at forebygge diabetes i denne højrisikogruppe.  Da tal for udiagnosticeret diabetes og ...

Dansk Selskab for Almen Medicin og Dansk Endokrinologisk Selskab har i samarbejde opdateret guidelines for farmakologisk behandling af type 2-diabetes. De opdaterede guidelines inddrager den nyeste viden om diabetesbehandling med særlig fokus på patienter med type 2-diabetes og samtidig hjerte-kar-sygdom.  Vi har siden 2011 haft fælles retningslinjer for den farmakologiske behandling af type 2-diabetes for ...

Senkomplikationer ved type 2-diabetes opdeles i makrovaskulære (AMI, apopleksi og perifer karsygdom) og mikrovaskulære, som omfatter diabetisk øjensygdom (retinopati), diabetisk nyresygdom (nefropati) og diabetisk nervebetændelse (neuropati).  De makrovaskulære komplikationer er hovedårsagen til tidlig død ved diabetes,. Der er to-fire gange øget forekomst sammenlignet med baggrundsbefolkningen og der mistes ca. otte års livslængde, hvis man som ...

Dansk Selskab for Almen Medicin og Dansk Endokrinologisk Selskab har i samarbejde opdateret guidelines for farmakologisk behandling af type 2-diabetes. De opdaterede guidelines inddrager den nyeste viden om diabetesbehandling med særlig fokus på patienter med type 2-diabetes og samtidig hjerte-kar-sygdom.  Vi har siden 2011 haft fælles retningslinjer for den farmakologiske behandling af type 2-diabetes for ...

Dansk Selskab for Almen Medicin og Dansk Endokrinologisk Selskab har i samarbejde opdateret guidelines for farmakologisk behandling af type 2-diabetes. De opdaterede guidelines inddrager den nyeste viden om diabetesbehandling med særlig fokus på patienter med type 2-diabetes og samtidig hjerte-kar-sygdom.  Vi har siden 2011 haft fælles retningslinjer for den farmakologiske behandling af type 2-diabetes for ...

Forskning tyder på, at det psykosociale arbejdsmiljø, herunder jobusikkerhed og lange arbejdsdage øger risikoen for udvikling af type 2-diabetes via aktivering af det fysiologiske stressrespons.1,2 Helbredseffekten af andre stressbelastninger på arbejdspladsen, som eksempelvis mobning og vold, er dog langt mindre veldokumenteret.  Mange udsættes for mobning og vold eller trusler om vold i forbindelse med deres ...

Siden 2006 har hæmning af enzymet di-peptidyl-peptidase 4 (DPP-4), som under normale omstændigheder nedbryder en række peptider herunder inkretinhormonerne glucagon-like peptide 1 (GLP-1) og glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP) fra tarmen, været godkendt som blodglukosesænkende behandling til patienter med type 2-diabetes.  DPP-4-hæmning har vist en god effekt på HbA1c uden væsentlige bivirkninger. Samtidig er behandlingen vægtneutral ...

#Seneste udgivelse

Diabetes

Nr. 16 • december 2018
12. årgang
  • Type 2-diabetes
  • Prædiabetes
  • Proliferativ diabetisk retinopati
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge