Infertilitet er den hyppigste folkesygdom blandt mænd og kvinder i aldersgruppen 25-44 år i Danmark.1 I 2017 blev 9% af alle nyfødte i Danmark undfanget efter fertilitetsbehandling,2 hvilket er højere end i samtlige europæiske lande. Selvom stigende alder hos kvinden spiller en væsentlig rolle, udgør den mandlige faktor, defineret som nedsæt sædkvalitet, en medvirkende eller ...

Kaffe og type 2-diabetes – ny viden

#0071A7#DA4E71 | Kjeld Hermansen, | kl. 3:44 |

Som Vidensråd for Forebyggelse omtaler i rapporten ”Kaffe, sundhed og sygdom” fra 2015, er kaffedrikning forbundet med en nedsat risiko for at udvikle type 2-diabetes.1  I gennemsnit drikker danskerne tre-fire kopper kaffe pr. dag. Der er lidt flere mænd (86% af alle mænd) end kvinder (76% af alle kvinder), som er kaffedrikkere.1 Der er et ...

Type 2-diabetes og kronisk nyresygdom er tæt forbundet. Diabetisk nyresygdom er den mest almindelige årsag til kronisk nyresygdom og påvirker ≈ 40% af type 2-diabetespatienterne.1  I en nyligt publiceret artikel blev det påvist, at byrden af kronisk nyresygdom i USA i perioden 2002-2016 er steget i et markant højere tempo end andre ikke-smitsomme sygdomme. Stigningen ...

Blandt mange nyheder indenfor diabetesbehandling de senere år, har den nye klasse af lægemidler, der hedder SGLT2 (sodium glucose cotransporter 2) inhibitorer fået meget opmærksomhed.  Klassen af lægemidler adskiller sig ved at fungere ved en anden mekanisme end andre diabeteslægemidler, idet lægemidlet blokerer den reabsorberende glukosetransporter i nyrens proksimale tubuli, og derved opstår glukosuri med ...

Visceralt fedt er en risikofaktor associeret med udvikling af en række sygdomme, herunder type 2-diabetes1 og andre kardiometaboliske sygdomme.2 Forøgede mængder af visceralt fedt er ydermere associeret med øget mortalitet.3 Sammenlignet med det subkutane fedtvæv er det viscerale fedt mere pro-inflammatorisk og metabolisk aktivt. Disse egenskaber menes at være afgørende for det viscerale fedts patogene ...

Semaglutide er en GLP-1 receptor agonist til injektion én gang om ugen. Semaglutid er vist at være bedre til at reducere HbA1c og kropsvægt end alle andre lægemidler, der benyttes til at behandle hyperglykæmi ved type 2-diabetes. I seks forskellige studier, hvor der indgik et bredt spektrum af type 2-diabetes, blev semaglutid benyttet enten i ...

Forebyggelse af senkomplikationer ved type 2-diabetes

#DA4E71 | Peter Rossing, | 28. Jan 2019 kl. 9:34 |

Senkomplikationer ved type 2-diabetes opdeles i makrovaskulære (AMI, apopleksi og perifer karsygdom) og mikrovaskulære, som omfatter diabetisk øjensygdom (retinopati), diabetisk nyresygdom (nefropati) og diabetisk nervebetændelse (neuropati).  De makrovaskulære komplikationer er hovedårsagen til tidlig død ved diabetes,. Der er to-fire gange øget forekomst sammenlignet med baggrundsbefolkningen og der mistes ca. otte års livslængde, hvis man som ...

Dansk Selskab for Almen Medicin og Dansk Endokrinologisk Selskab har i samarbejde opdateret guidelines for farmakologisk behandling af type 2-diabetes. De opdaterede guidelines inddrager den nyeste viden om diabetesbehandling med særlig fokus på patienter med type 2-diabetes og samtidig hjerte-kar-sygdom.  Vi har siden 2011 haft fælles retningslinjer for den farmakologiske behandling af type 2-diabetes for ...

Kost, biomarkører og risiko for type 2-diabetes

#0071A7 | Mads Vendelbo Lind | kl. 2:22 |

Kosten er et vigtigt element i både forebyggelse og behandling af type 2-diabetes.1 Udover at type 2-diabetes til dels skyldes overvægt, kan nogle kostkomponenter, som påvirker glykæmisk respons – for eksempel specifikke fødevarer såsom fuldkorn, fisk og oksekød – også være specielt gavnlige at have fokus på i rådgivning omkring forebyggelse af type 2-diabetes. Meget ...

Diabetes har været associeret med øget risiko for brystcancer trods nogen uenighed indenfor litteraturen om de nøjagtige mekanismer bag dispositionen. En nylig analyse har vist, at type 2-diabetes øger brystcancer-risikoen med 13% efter, at der er taget højde for forskelle i body mass index (BMI).  Det har tidligere vist sig svært at undersøge forholdet mellem ...

#Seneste udgivelse

Lungemedicin

Nr. 7 • juni 2019
13. årgang
  • KOL
  • Pneumoni
  • Iltbehandling
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge