Infertilitet er den hyppigste folkesygdom blandt mænd og kvinder i aldersgruppen 25-44 år i Danmark.1 I 2017 blev 9% af alle nyfødte i Danmark undfanget efter fertilitetsbehandling,2 hvilket er højere end i samtlige europæiske lande. Selvom stigende alder hos kvinden spiller en væsentlig rolle, udgør den mandlige faktor, defineret som nedsæt sædkvalitet, en medvirkende eller ...

Omkring 30.000 danskere har type 1-diabetes. Incidensen er let stigende, især blandt helt små børn. Halvdelen af patienterne med type 1-diabetes får stillet diagnosen inden 18 års alderen; det betyder omvendt, at en betydelig del af patienterne først får diagnosen i voksenalderen. I denne aldersgruppe kan det være vanskeligt at skelne type 1-diabetes fra type ...

I Danmark er forekomsten af diabetes de seneste ti år næsten fordoblet, og aktuelt findes der omkring 250.000 personer med diabetes. Hjerte-kar-sygdom er den primære komplikation og dødsårsag ved diabetes, hvorunder iskæmisk hjertesygdom og hjertesvigt er de hyppigst forekommende. Hjertesvigt Hjertesvigt er et klinisk syndrom bestående af typiske symptomer samt tegn på kardial dysfunktion påvist ved ekkokardiografi. Kardinalsymptomet ved ...

I Danmark er forekomsten af diabetes de seneste ti år næsten fordoblet,1 og aktuelt findes der omkring 250.000 personer med diabetes.2 Hjerte-kar-sygdom er den primære komplikation og dødsårsag ved diabetes,3 hvorunder iskæmisk hjertesygdom og hjertesvigt er de hyppigst forekommende.4,5 Hjertesvigt Hjertesvigt er et klinisk syndrom bestående af typiske symptomer samt tegn på kardial dysfunktion påvist ...

Behandling af dyslipidæmi ved diabetes

#0071A7#DA4E71 | Sten Madsbad | 17. Jul 2017 kl. 10:15 | ,,,

Dyslipidæmi ved diabetes, hhv. type 1- og type 2-diabetes er forskellige, hvorfor de diskuteres hver for sig. Behandling af dyslipidæmi ved type 2-diabetes Den »diabetiske dyslipidæmi« ved type 2-diabetes er karakteriseret ved for høje triglycerider, lavt HDL-kolesterol og for mange »små-tætte« LDL-partikler. Sidstnævnte måler vi ikke i den daglige klinik, men når triglyceriderne er over 1,7 ...

Hypoglykæmi er den hyppigste akutte komplikation til type 1-diabetes hos børn. Til trods for, at de nyeste studier med brug af moderne insulinbehandlingsregimer1-3 ikke længere kan påvise en sammenhæng mellem risikoen for alvorlig hypoglykæmi (bevidstløshed og kramper) og blodsukkerkontrol i det nær-normale område, er mange forældre til børn med type 1-diabetes fortsat plagede af en ...

Personer med type 1-diabetes har en højere dødelighed sammenlignet med den generelle befolkning.1 Dette er blevet tilskrevet diabetiske komplikationer, hvor akutte komplikationer spiller en stor rolle de første ti år efter diagnosen, hvorefter kroniske diabetiske komplikationer får større betydning.2 Tilbage i 1994 viste Diabetes Control and Complication Study (DCCT), at forbedring af blodsukkerkontrollen mindsker risikoen ...

Der er stor viden om forskelle mellem type 1- og type 2-diabetes med hensyn til patogenese, symptomer, behandling, komplikationer og prognose. Der er dog sparsom viden om eventuelle forskelle i sociale relationer blandt personer med henholdsvis type 1- og type 2-diabetes. Sociale relationer er vigtige for livskvalitet og håndtering af kronisk sygdom. Personer med gode ...

Personer med type 1-diabetes har en højere dødelighed sammenlignet med den generelle befolkning.1 Dette er blevet tilskrevet diabetiske komplikationer, hvor akutte komplikationer spiller en stor rolle de første ti år efter diagnosen, hvorefter kroniske diabetiske komplikationer får større betydning.2 Tilbage i 1994 viste Diabetes Control and Complication Study (DCCT), at forbedring af blodsukkerkontrollen mindsker risikoen ...

Glutenfri diet og type 1-diabetes

#DA4E71 | Karsten Buschard | 25. okt 2016 kl. 1:13 | ,,,

På Bartholin Instituttet, Rigshospitalet, har vi i årevis arbejdet på at forstå og finde årsagen til type 1-diabetes og en mulig prævention heraf. Type 1-diabetes rammer som bekendt børn, ofte helt små, men også unge. Sygdommen er stærkt indgribende i den enkelte patients og families liv, idet man i dag jo ønsker bedst mulig metabolisk ...

#Seneste udgivelse

Psykiatri / Neurologi

Nr. 4 • april 2019
13. årgang
  • Vedvarende sorglidelse
  • Depression
  • Kroniske smerter
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge