Incidensen af type 1-diabetes er fortsat stigende – specielt blandt børn – og i Europa estimeres forekomsten at stige med ca. 3-4% pr. år.1 Årsagen til type 1-diabetes er endnu ukendt, og man kender ikke de eksakte mekanismer, der udløser og medfører destruktionen af de insulinproducerende beta-celler i pancreas. Dog er der almen enighed om, ...

Fuld amning de første fire-seks levemåneder anbefales af WHO1 og Sundhedsstyrelsen2 for at reducere barnets risiko for fremtidig overvægt,3-6 type 1-diabetes7-9 og type 2-diabetes.10,11  Hypoglykæmi efter amning er en frygtet tilstand hos kvinder med type 1-diabetes.12,13 Derfor bliver kvinder med type 1-diabetes ofte anbefalet at spise før eller under hver amning for at undgå hypoglykæmi.14 ...

Type 1-diabetes er en autoimmun sygdom, hvor bugspytkirtlens insulin-producerende beta-celler af (endnu) ukendte årsager går til grunde. Da insulin er et livsnødvendigt hormon for blodsukkerreguleringen, må de ca. 30.000 danskere, der lever med type 1-diabetes,1 tilføre insulin med pen eller pumpe for at regulere deres blodsukkerniveau og ultimativt overleve.  Type 1-diabetes er ikke alene en ...

Infertilitet er den hyppigste folkesygdom blandt mænd og kvinder i aldersgruppen 25-44 år i Danmark.1 I 2017 blev 9% af alle nyfødte i Danmark undfanget efter fertilitetsbehandling,2 hvilket er højere end i samtlige europæiske lande. Selvom stigende alder hos kvinden spiller en væsentlig rolle, udgør den mandlige faktor, defineret som nedsæt sædkvalitet, en medvirkende eller ...

Omkring 30.000 danskere har type 1-diabetes. Incidensen er let stigende, især blandt helt små børn. Halvdelen af patienterne med type 1-diabetes får stillet diagnosen inden 18 års alderen; det betyder omvendt, at en betydelig del af patienterne først får diagnosen i voksenalderen. I denne aldersgruppe kan det være vanskeligt at skelne type 1-diabetes fra type ...

I Danmark er forekomsten af diabetes de seneste ti år næsten fordoblet, og aktuelt findes der omkring 250.000 personer med diabetes. Hjerte-kar-sygdom er den primære komplikation og dødsårsag ved diabetes, hvorunder iskæmisk hjertesygdom og hjertesvigt er de hyppigst forekommende. Hjertesvigt Hjertesvigt er et klinisk syndrom bestående af typiske symptomer samt tegn på kardial dysfunktion påvist ved ekkokardiografi. Kardinalsymptomet ved ...

I Danmark er forekomsten af diabetes de seneste ti år næsten fordoblet,1 og aktuelt findes der omkring 250.000 personer med diabetes.2 Hjerte-kar-sygdom er den primære komplikation og dødsårsag ved diabetes,3 hvorunder iskæmisk hjertesygdom og hjertesvigt er de hyppigst forekommende.4,5 Hjertesvigt Hjertesvigt er et klinisk syndrom bestående af typiske symptomer samt tegn på kardial dysfunktion påvist ...

Dyslipidæmi ved diabetes, hhv. type 1- og type 2-diabetes er forskellige, hvorfor de diskuteres hver for sig. Behandling af dyslipidæmi ved type 2-diabetes Den »diabetiske dyslipidæmi« ved type 2-diabetes er karakteriseret ved for høje triglycerider, lavt HDL-kolesterol og for mange »små-tætte« LDL-partikler. Sidstnævnte måler vi ikke i den daglige klinik, men når triglyceriderne er over 1,7 ...

Hypoglykæmi er den hyppigste akutte komplikation til type 1-diabetes hos børn. Til trods for, at de nyeste studier med brug af moderne insulinbehandlingsregimer1-3 ikke længere kan påvise en sammenhæng mellem risikoen for alvorlig hypoglykæmi (bevidstløshed og kramper) og blodsukkerkontrol i det nær-normale område, er mange forældre til børn med type 1-diabetes fortsat plagede af en ...

Personer med type 1-diabetes har en højere dødelighed sammenlignet med den generelle befolkning.1 Dette er blevet tilskrevet diabetiske komplikationer, hvor akutte komplikationer spiller en stor rolle de første ti år efter diagnosen, hvorefter kroniske diabetiske komplikationer får større betydning.2 Tilbage i 1994 viste Diabetes Control and Complication Study (DCCT), at forbedring af blodsukkerkontrollen mindsker risikoen ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge