Tuberkulose udgør på verdensplan en af de allerstørste sundhedsmæssige udfordringer, og koster årligt halvanden million menneskeliv.1 Tuberkulose forbindes oftest med udviklingslande, hvor co-infektion med hiv i høj grad driver forekomsten af tuberkulose. Med stigende levestandard har mange udviklingslande haft en stigende forekomst af diabetes, som også på globalt plan udgør en væsentlig risikofaktor for tuberkulose.2  ...

Mens vacciner typisk udvikles til og administreres mod en enkelt sygdom via antigen-specifik genkendelse, er der efterhånden stærk evidens for, at en række hyppigt anvendte vacciner også kan påvirke modtageligheden mod et bredere spektrum af sygdomme. Dette fænomen kaldes uspecifikke effekter af vacciner (sommetider også omtalt som off-target effekter eller heterologe effekter).1  Tuberkulose-vaccinen Bacillus Calmette-Guérin ...

Af Anne Marie Werlinrud, læge, ph.d.-studerende, Copenhagen HIV Programme (CHIP), Københavns Universitet  Hvert år udvikler ca. ni millioner aktiv tuberkulose, og ca. to millioner dør som følge af sygdommen. Globalt set er tuberkulose den andenhyppigste dødsårsag blandt infektionssygdomme, mens HIV er den hyppigste.1  Tuberkulose opfattes ofte som ”a disease of poverty”, der primært forekommer blandt ...

Af Anne Marie Werlinrud Efsen, læge, ph.d.-studerende, Copenhagen Centre for Health and Infectious Disease Research (CHIP), Infektionsmedicinsk klinik, Rigshospitalet Antallet af nye hiv-infektioner har været faldende på verdensplan gennem de senere år, men i Østeuropa har det modsatte været tilfældet. Siden Sovjetunionens opbrud i de tidlige 1990’ere har antallet af nye hiv-infektioner været hastigt stigende, ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge