RESUME Antifosfolipid syndrom er en systemisk autoimmun sygdom, som er karakteriseret ved tilbagevendende trombotiske hændelser og obstetriske komplikationer som svær præ-eklampsi, eklampsi, intrauterin vækstrestriktion (IUGR), præterme fødsler og intrauterin død. Prævalensen af APS er estimeret til 50 pr. 100.000, og antifosfolipid antistoffer forekommer hos 10-15% af alle kvinder med tilbagevendende aborter. På trods af den ...

Trombose hos hæmatologiske cancerpatienter

Hæmatologi | Inger Lise Gade | 20. Dec 2016 kl. 9:22 |

Cancerpatienter har øget risiko for venøs tromboemboli (VTE), som omfatter dyb venetrombose og lungeemboli. VTE hos cancerpatienter er associeret med øget mortalitet og morbiditet samt nedsat effekt af anticancer terapi.1-3 Flere studier peger på, at trombose er den vigtigste årsag til non-cancer død hos hospitaliserede cancerpatienter, og et nyt studie fra Mayo klinikken viser, at ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge