Vidensråd for Forebyggelse har udgivet en omfattende rapport med titlen ”Tatovering – helbred, risici og kultur”.1 Rapporten har vakt opmærksomhed og medført, at danske politikere nu – endelig – vil justere loven fra 1966 om tatovering. Der er i dag ingen formelle krav til tatovering med hensyn til infektionsforebyggelse og sikring mod en række andre ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge