Vidensråd for Forebyggelse har udgivet en omfattende rapport med titlen ”Tatovering – helbred, risici og kultur”.1 Rapporten har vakt opmærksomhed og medført, at danske politikere nu – endelig – vil justere loven fra 1966 om tatovering. Der er i dag ingen formelle krav til tatovering med hensyn til infektionsforebyggelse og sikring mod en række andre ...

#Seneste udgivelse

Diabetes

Nr. 16 • december 2018
12. årgang
  • Type 2-diabetes
  • Prædiabetes
  • Proliferativ diabetisk retinopati
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge