RESUME Efterhånden som man i sundhedsvæsnet er blevet bedre til at identificere genetiske karakteristika for flere og flere alvorlige sygdomme, bør man tilsvarende blive bedre til at videregive de potentielt livreddende informationer til berørte familier. Der synes således at være et generelt ønske om, at sundhedsvæsnet spiller en mere aktiv rolle i formidlingen af sygdomsrisici i familier med høj ...

RESUME Alle i alderen 50-74 år er fra 2014 blevet tilbudt screening for kolorektal cancer. Det består i indsendelse af en afføringsprøve. I Danmark er der over 65 % deltagelse, men med nogen social skævhed. Deltagelsen afhænger både af køn, alder, uddannelsesniveau, indkomst, ægteskabelig status og oprindelsesland. Disse skævheder er undersøgt, og tilbuddet kommer ikke alle ...

Tarmkræft er den tredjehyppigste kræfttype med knap 5000 nye tilfælde i Danmark hvert år.1 Årsagen menes at være en blanding af genetik og miljøfaktorer.2 Viden om både genetik og miljøfaktorer – og deres indbyrdes samspil – er derfor altafgørende for at kunne forebygge sygdommen, og vil på sigt kunne bidrage til identificering af personer, som ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge