Faglig test om svær astma

Almen praksis | Lungemedicin | Best Practice Nordic | 18. Dec 2018 kl. 1:34 |

Test din viden om svær astma, og se herunder hvilke svar du havde rigtige og ...

Pulmonal hypertension (PH) defineres som et forhøjet middelpulmonalarterie-tryk (mPAP ≥25 mmHg) målt ved højresidig hjertekateterisation – normalt er mPAP 10-20 mmHg. PH inddeles i fem forskellige grupper: • Gruppe I: Pulmonal arteriel hypertension (PAH). • Gruppe II: Pulmonal hypertension ved venstresidig hjertesygdom. • Gruppe III: Pulmonal hypertension ved lungesygdom. • Gruppe IV: Kronisk tromboembolisk pulmonal ...

Databasen for Astma under RKKP

Lungemedicin | Jesper Lykkegaard | kl. 12:48 |

Databasen for Astma i Danmark er en del af Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP). Databasen danner udgangspunkt for årlige rapporter om incidens, prævalens og behandlingskvalitet for astma i Danmark.  Databasen indeholder lungefunktionsmål, rygestatus, BMI, diagnostiske procedurer og medicinering for alle patienter, som henholdsvis diagnosticeres med astma eller indløser en recept på medicin mod astma. Databasen opdeles ...

Astma er en sygdom med flere undergrupper, og de skal behandles forskelligt. Der er dog ikke konsensus om, hvordan vi skal definere de enkelte fænotyper. Ud fra et pragmatisk, klinisk perspektiv kan fænotypiske træk anvendes i den daglige kliniske behandling til mere målrettede behandlinger. Langt de fleste astmapatienter kan opnå en tilfredsstillende behandling med den ...

Udredning for mulig svær astma

Lungemedicin | Kirsten Sidenius | kl. 12:37 |

Patienter, der henvises for udredning eller behandling for svær astma, bør altid først vurderes ud fra mulig svær astma for at skelne mellem reel svær astma, hvor manglende kontrol skyldes andre faktorer. Svær astma defineres som astma, der kræver behandling med højdosis inhalationssteroid samt en anden forebyggende behandling, og/eller behandling med peroralt steroid ≥50% af ...

Prævalensen af svær astma er ukendt og varierende afhængig af, hvilke kriterier svær astma defineres ud fra. Blandt astmaspecialister er der dog enighed om, at svær astma udgør fem-ti procent af astmapopulationen. Det er i stigende grad vigtigt at identificere denne gruppe af patienter, idet vi gennem de seneste år har fået bedre behandlingsmuligheder. Udviklingen ...

Astma er den hyppigste sygdom hos unge og unge voksne i den vestlige verden.1,2 Astma er en sygdom med mange ansigter (fænotyper), med varierende immunologiske og cellulære basale mekanismer (endotyper). Uanset hvilken type astma, der er tale om, er det grundlæggende dog at fastslå, at det er astma, som patienten fejler.3  Mange patienter med mild ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge