Røntgenstråling øger risikoen for cancer, herunder nonmelanoma skin cancer (NMSC). Den tidligere ukritiske brug af Bucky-stråler til behandling af hudsygdomme, herunder akne og psoriasis hos børn og unge er relateret til BCC-udvikling med en latenstid på over 20 år. Dyberegående strålebehandling er associeret til forskellige cancertyper, herunder basal cell carcinoma (BCC) og squamous cell carcinoma ...

I januar 2020 påbegyndes et nationalt, randomise-ret, kontrolleret studie, som har til formål, at undersøge om fælles beslutningstagning, understøttet af et beslutningsstøtteværktøj, skaber større patient-involvering for patienter med brystkræft, når der skal tages stilling til adjuverende strålebehandling. Studiet hedder “Danish Breast Cancer cooperative Group Randomized Trial Shared Decision Making” (DBCG RT SDM).  Kvinder med brystkræft ...

Behandlingen af brystkræft foregår i dag i et multidiciplinært team af brystkirurger, onkologer og plastikkirurger. Den kirurgiske behandling kan efterlade patienterne med synlige ar, asymmetri og, hos mastektomerede patienter, et manglende bryst. De senere års forbedring af prognosen af brystkræft har resulteret i øget fokus på det kosmetiske resultat. For mastektomerede patienters vedkommende drejer det ...

Respiratorisk bevægelse er en udfordring ved strålebehandling af lungetumorer. Strålebehandling i dyb indånding (DIBH), dvs. strålebehandling af brystkræftpatienter kombineret med, at vejret holdes i dyb indånding (Deep-Inspiration Breath-Hold), har i lang tid været standardbehandling på alle danske hospitaler, blandt andet for at mindske vejrtræknings-usikkerheder. Det er dog først for nylig, at denne behandlingsteknik bruges til lungekræftpatienter. ...

Der er en betydelig biologisk variation, hvad angår risikoen for normalvævsskader efter strålebehandling. Hvis det var muligt at forudse den enkelte patients risiko for stråleskader, kunne behandlingen i højere grad individualiseres. Patienter med høj risiko for svære stråleskader kunne (i nogle tilfælde) tilbydes en behandlingsstrategi, som ikke inkluderer strålebehandling, mens patienter med lav risiko kunne gives ...

Der er en betydelig biologisk variation, hvad angår risikoen for normalvævsskader efter strålebehandling. Hvis det var muligt at forudse den enkelte patients risiko for stråleskader, kunne behandlingen i højere grad individualiseres. Patienter med høj risiko for svære stråleskader kunne (i nogle tilfælde) tilbydes en behandlingsstrategi, som ikke inkluderer strålebehandling, mens patienter med lav risiko kunne ...

Strålebehandling af de parasternale lymfeknuder efter operation for tidlig brystkræft er et omdiskuteret emne. Det er kendt, at disse lymfeknuder kan indeholde metastatisk sygdom, især hos patienter, der har spredning til aksillens lymfeknuder eller en tumor placeret medialt i brystet. Samtidig er det påvist, at adjuverende strålebehandling til brystvæggen/det tilbageværende bryst og regionale lymfeknuder forbedrer ...

Primært kutant anaplastisk storcellet lymfom (pcALCL) er en sjælden hudlidelse med en indolent karakter og god prognose med en femårs overlevelse på over 90%.1-4 pcALCL behandles med kemoterapi, kirurgi eller strålebehandling, men der foreligger kun få og små studier om effekten af behandlingen. I en nyligt publiceret artikel “Treatment of primary cutaneous anaplastic large cell ...

Strålebehandling af de parasternale lymfeknuder efter operation for tidlig brystkræft er et omdiskuteret emne. Det er kendt, at disse lymfeknuder kan indeholde metastatisk sygdom, især hos patienter, der har spredning til aksillens lymfeknuder eller en tumor placeret medialt i brystet.1 Samtidig er det påvist, at adjuverende strålebehandling til brystvæggen/det tilbageværende bryst og regionale lymfeknuder forbedrer ...

Patienter med lokal avanceret lungekræft, som behandles med kombineret kemo- og stråleterapi, har fortsat ringe overlevelse på trods af at kræftbehandlingen generelt er blevet mere avanceret. Det er muligt at reducere stråledosis til den raske del af lungen ved strålebehandling i dybt holdt åndedræt. Ved dybt holdt åndedræt øges lungernes volumen og hjertet trækkes kaudalt. ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge