Respiratorisk bevægelse er en udfordring ved strålebehandling af lungetumorer. Strålebehandling i dyb indånding (DIBH), dvs. strålebehandling af brystkræftpatienter kombineret med, at vejret holdes i dyb indånding (Deep-Inspiration Breath-Hold), har i lang tid været standardbehandling på alle danske hospitaler, blandt andet for at mindske vejrtræknings-usikkerheder. Det er dog først for nylig, at denne behandlingsteknik bruges til lungekræftpatienter. ...

Der er en betydelig biologisk variation, hvad angår risikoen for normalvævsskader efter strålebehandling. Hvis det var muligt at forudse den enkelte patients risiko for stråleskader, kunne behandlingen i højere grad individualiseres. Patienter med høj risiko for svære stråleskader kunne (i nogle tilfælde) tilbydes en behandlingsstrategi, som ikke inkluderer strålebehandling, mens patienter med lav risiko kunne gives ...

Der er en betydelig biologisk variation, hvad angår risikoen for normalvævsskader efter strålebehandling. Hvis det var muligt at forudse den enkelte patients risiko for stråleskader, kunne behandlingen i højere grad individualiseres. Patienter med høj risiko for svære stråleskader kunne (i nogle tilfælde) tilbydes en behandlingsstrategi, som ikke inkluderer strålebehandling, mens patienter med lav risiko kunne ...

Strålebehandling af de parasternale lymfeknuder efter operation for tidlig brystkræft er et omdiskuteret emne. Det er kendt, at disse lymfeknuder kan indeholde metastatisk sygdom, især hos patienter, der har spredning til aksillens lymfeknuder eller en tumor placeret medialt i brystet. Samtidig er det påvist, at adjuverende strålebehandling til brystvæggen/det tilbageværende bryst og regionale lymfeknuder forbedrer ...

Primært kutant anaplastisk storcellet lymfom (pcALCL) er en sjælden hudlidelse med en indolent karakter og god prognose med en femårs overlevelse på over 90%.1-4 pcALCL behandles med kemoterapi, kirurgi eller strålebehandling, men der foreligger kun få og små studier om effekten af behandlingen. I en nyligt publiceret artikel “Treatment of primary cutaneous anaplastic large cell ...

Strålebehandling af de parasternale lymfeknuder efter operation for tidlig brystkræft er et omdiskuteret emne. Det er kendt, at disse lymfeknuder kan indeholde metastatisk sygdom, især hos patienter, der har spredning til aksillens lymfeknuder eller en tumor placeret medialt i brystet.1 Samtidig er det påvist, at adjuverende strålebehandling til brystvæggen/det tilbageværende bryst og regionale lymfeknuder forbedrer ...

Patienter med lokal avanceret lungekræft, som behandles med kombineret kemo- og stråleterapi, har fortsat ringe overlevelse på trods af at kræftbehandlingen generelt er blevet mere avanceret. Det er muligt at reducere stråledosis til den raske del af lungen ved strålebehandling i dybt holdt åndedræt. Ved dybt holdt åndedræt øges lungernes volumen og hjertet trækkes kaudalt. ...

#Seneste udgivelse

Diabetes

Nr. 16 • december 2018
12. årgang
  • Type 2-diabetes
  • Prædiabetes
  • Proliferativ diabetisk retinopati
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge