Mere end 60 forskellige patogener, herunder 26 virus og 18 bakterier, er beskrevet overført ved erhvervsbetinget eksposition for blod. Et aktuelt eksempel på blodbåren smitte hos sundhedspersonale er ebolaepidemien i Vestafrika. Sundhedspersonales smitterisiko skønnes at være 21-32 gange øget sammenholdt med befolkningen, når der ikke er korrekte personlige værnemidler og andre beskyttelsesforanstaltninger til stede. Diskussion af ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge