Hos de fleste patienter med tidlig aksial spondyloartritis (SpA) er aktive inflammatoriske forandringer ved sacroiliacaleddene (SI-leddene) debutfund med karakteristiske baldesmerter og/eller lave lændesmerter. Magnetisk resonans (MR) scanning vil typisk vise knoglemarvsødem ved SI-leddene, og forandringerne er ofte associeret med vævstype HLA-B27 samt eventuelt forhøjet CRP. Den tidlige SpA-diagnose stilles sædvanligvis på basis af såvel kliniske som ...

Man kan selvfølgelig ikke bare gennemføre medicinske forsøg med patienter uden en god grund til at tro, at medicinen vil have en god effekt på den pågældende sygdom. Vi kaster derfor lige et blik på laboratorieforskningen. Hvis man tager nogle levende celler ud af patienter og kommer dem på flaske, er der således selvfølgelig nogle ...

Spondylartrit, (SpA) er en potentielt invaliderende sygdom, der kan medføre forringelse af livskvalitet samt arbejdsevne. Med de nye effektive behandlingsmuligheder har der været en stigende interesse for en tidlig diagnose inden senfølger indtræder.  Dette vanskeliggøres af at SpA i tidlige stadier er svær at skelne fra uspecifikke lændesmerter. Et inflammatorisk smertemønster (smerter om natten, morgenstivhed, lindring ...

Ønsket om at måle alverdens fænomener er et fast karaktertræk ved videnskaben. For eksempel er en rumsonde i skrivende stund netop nået frem til himmellegemet Jupiter. Vores utrættelige drift efter at måle ting kan altså føre os helt derud, hvor vi ønsker at bestemme planeternes magnetfelter, tyngdefelter og atmosfæriske sammensætning ved hjælp af avancerede sensorer.1 ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge