Spondylartritis (SpA) omfatter en gruppe kroniske inflammatoriske sygdomme, der debuterer før 45-års alderen og er karakteriseret af smerter og stivhed i rygsøjlen. Hos voksne udgøres gruppen af udifferentieret SpA, ankyloserende spondylitis (AS), reaktiv artritis, og SpA associeret med psoriasis, psoriasisartritis, morbus Crohn og ulcerøs kolitis. SpA er relativt hyppige sygdomme, der har en prævalens på omkring 0,5-2%. Ved ...

Hos de fleste patienter med tidlig aksial spondyloartritis (SpA) er aktive inflammatoriske forandringer ved sacroiliacaleddene (SI-leddene) debutfund med karakteristiske baldesmerter og/eller lave lændesmerter. Magnetisk resonans (MR) scanning vil typisk vise knoglemarvsødem ved SI-leddene, og forandringerne er ofte associeret med vævstype HLA-B27 samt eventuelt forhøjet CRP. Den tidlige SpA-diagnose stilles sædvanligvis på basis af såvel kliniske som ...

Hos de fleste patienter med tidlig aksial spondyloartritis (SpA) er aktive inflammatoriske forandringer ved sacroiliacaleddene (SI-leddene) debutfund med karakteristiske baldesmerter og/eller lave lændesmerter. Magnetisk resonans (MR) scanning vil typisk vise knoglemarvsødem ved SI-leddene, og forandringerne er ofte associeret med vævstype HLA-B27 samt eventuelt forhøjet CRP. Den tidlige SpA-diagnose stilles sædvanligvis på basis af såvel kliniske ...

Man kan selvfølgelig ikke bare gennemføre medicinske forsøg med patienter uden en god grund til at tro, at medicinen vil have en god effekt på den pågældende sygdom. Vi kaster derfor lige et blik på laboratorieforskningen. Hvis man tager nogle levende celler ud af patienter og kommer dem på flaske, er der således selvfølgelig nogle helt ...

De radiologiske modificerede New York kriterier for ankyloserende spondylitis (AS) fra 1984 (mNYc) har gennem flere årtier været den gyldne standard i diagnosticeringen af definitiv sakroiliitis ved røntgen-undersøgelse. Efterhånden er MR-scanning af sakroiliakaled (SI-led) i stigende grad blevet taget i brug i diagnostikken af aksial spondylartiritis (axSpA), da det med denne undersøgelse er muligt at spore ...

Udredning og behandling af aksial spondylartropati

Reumatologi | Rikke Asmussen Andreasen | 2. maj 2017 kl. 1:27 | ,

Spondylartropati (SpA) er en heterogen gruppe af kroniske reumatiske sygdomme, herunder psoriasisartrit, reaktiv artrit, artrit associeret med inflammatorisk tarmsygdom, aksial spondylartropati, udifferentieret SpA og ankyloserende spondylitis. Prævalensen er anslået til 0,5-1,5% i den vestlige del af verden. The Assessment of SpondyloArthritis international Society (ASAS) har udviklet klassifikationskriterier, som inddeler SpA i enten perifer eller aksial SpA (axSpA), ...

Extraartikulære manifestationer ved SpA

Reumatologi | Oliver Hendricks | 24. Feb 2017 kl. 9:47 |

Spondylarthropati sygdommene (SpA = rygsøjlegigt) udgøres af følgende gruppe af reumatiske inflammatoriske sygdomme med fælles karaktertræk: Ankyloserende spondylitis (AS = morbus Bechterew), nonradiografisk axial SpA, psoriasisartritis, reaktiv artritis og anden uspecificeret inflammatorisk spondylitis, samt spondylitis og artritis ved inflammatoriske tarmsygdomme. SpA involverer hovedsageligt rygsøjlens led og de sacroiliakale (SI) led og karakteriseres af stivhed og ...

Spondylartrit, (SpA) er en potentielt invaliderende sygdom, der kan medføre forringelse af livskvalitet samt arbejdsevne. Med de nye effektive behandlingsmuligheder har der været en stigende interesse for en tidlig diagnose inden senfølger indtræder.  Dette vanskeliggøres af at SpA i tidlige stadier er svær at skelne fra uspecifikke lændesmerter. Et inflammatorisk smertemønster (smerter om natten, morgenstivhed, lindring ...

Spondylarthropati (SPA) inddeles overordnet i aksial SPA og perifer SPA, hvor aksial SPA inddeles i ankyloserende spondylitis (AS), hvor radiologiske fund er en betingelse for diagnosen, og i non radiografisk aksial SPA, hvor der ikke er påvist radiologiske fund. Patienterne er kendetegnet ved at have varierende grad af inflammatorisk sacroitis/spondylitis og samtidig forekommende uveitis, kronisk ...

Spondylartrit (SpA) er en potentielt invaliderende sygdom, der kan medføre betydelig forringelse af livskvalitet og arbejdsevne. Idet man har fået nye effektive behandlingsmuligheder, har der været en stigende interesse for at diagnosticere SpA så tidligt som muligt, inden alvorlige senfølger indtræder. Desværre er tidlig diagnostik ofte vanskelig, da tidlige stadier af SpA kan være svære ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge