Når WHO udgiver ICD-11, indeholder den mange nye diagnoser og herunder en helt ny diagnose under stress-relaterede lidelser om sorg: Vedvarende sorglidelse. De diagnostiske kriterier beskrives som en vedvarende sorgreaktion efter en nærtståendes dødsfald, som fortsætter uden aftag og forårsager betydelig funktionsnedsættelse i dagligdagen. Reaktionen skal have varet ved i mere end seks måneder efter ...

#Seneste udgivelse

Lungemedicin

Nr. 7 • juni 2019
13. årgang
  • KOL
  • Pneumoni
  • Iltbehandling
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge