Når WHO udgiver ICD-11, indeholder den mange nye diagnoser og herunder en helt ny diagnose under stress-relaterede lidelser om sorg: Vedvarende sorglidelse. De diagnostiske kriterier beskrives som en vedvarende sorgreaktion efter en nærtståendes dødsfald, som fortsætter uden aftag og forårsager betydelig funktionsnedsættelse i dagligdagen. Reaktionen skal have varet ved i mere end seks måneder efter ...

#Seneste udgivelse

Diabetes

Nr. 16 • december 2018
12. årgang
  • Type 2-diabetes
  • Prædiabetes
  • Proliferativ diabetisk retinopati
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge